Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Obstetrik- och gynekologi-forskning

Här publicerar vi kontinuerligt nyheter och information om en del av den obstetrik- och gynekologi-forskning som pågår inom Danderyds sjukhus.

Här finner du ett urval av den forskning som pågår på sjukhuset inom verksamhetsområdet obstetrik och gynekologi. En mer detaljerad översyn finns på Karolinska Institutets forskningssidor.


Forskargrupp Ellika Andolf studerar hur olika faktorer påverkar förmågan att bli gravid, graviditetsförloppet och utfallet av förlossningen.