Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Forskargrupp Ellika Andolf

Faktorer som studeras är sköldkörtelfunktion, högt blodtryck under och efter graviditet och varför en del kvinnor vill ha kejsarsnitt utan medicinsk orsak.

Faktorer som studeras är sköldkörtelfunktion, högt blodtryck under och efter graviditet och varför en del kvinnor vill ha kejsarsnitt utan medicinsk orsak. Vi undersöker också om vi kan påverka risken för för tidiga eller ineffektiva värkar och om vi kan minska risken för akuta kejsarsnitt eller bristningar efter förlossningen med olika åtgärder.

Vi har också en stor öppenvårdsmottagning där kvinnor med olika underlivsbesvär söker.
En del av forskningen gäller förebyggande av livmoderhalscancer och vi har deltagit i utvecklingen av ett vaccin mot livmodershalscancer. En av våra läkare har också utvecklat ett mikroskop för att spåra denna cancer som kan användas i utvecklingsländer.

Ett annat forskningsområde gäller vulvo-vaginala sjukdomar där en specialmottagning byggts upp och utvecklats under drygt 10 år. Forskning knuten till mottagningen fokuserar på förebyggande och behandling av infektioner, främst upprepade svampinfektioner. Vi har också utvecklat metoder för att behandla kroniska smärttillstånd i underlivet inklusive endometrios. Vi har också gjort studier för att göra abort säkrare och enklare.

Vi deltar i den stora studien om genetiska faktorer och livsstil (LifeGene).
Vi har en forskningsavdelning med en barnmorska och som administrerar studierna och deltar i läkemedelsstudier. Vi har samarbete andra forskningslaboratorier både på Danderyds sjukhus och Karolinska sjukhuset.

Gruppmedlemmar
Forskargruppsledare: Professor, överläkare Ellika Andolf
Överläkare, docent Nina Bohm Starke, e-post: Nina.Bohm‑Starke@ds.se
Utvecklingsbarnmorska BB Stockholm, med dr Ingela Wiklund, e-post: Ingela.Wiklund@bbstockholm.se
Överläkare, med dr Ann-Charlotte Skjöldebrand-Sparre, e-post: Ann-Charlotte.Skoldebrand-Sparre@ds.se
Överläkare, med dr, chef för forskningslaboratoriet, KK DS: Helena.Kopp-Kallner@ki.se
Överläkare, med dr Malin Thorsell, e-post: Malin.Thorsell@ds.se
Överläkare, med dr: Sophia Brismar-Wendel, e-post: Sophia.Brismar-Wendel@ds.se
Överläkare, med dr:Elisabeth Shemer Wikström, e-post: Elisabeth.Shemer-Wikström@ds.se
Mödrahälsovårdsöverläkare, med dr: Elisabeth Storck Lindholm, e-post Elisabeth.Storck-Lindholm@ds.se
Bitr överläkare, med dr: Karin Wickström, e-post: Karin.Wickstrom@ds.se
Specialistläkare, med dr: Ulrika Heddini, e-post: Ulrika.Heddini@ds.se
Bitr. överläkare, med dr: Maria Persson, e-post: Maria.Persson@ds.se
Leg barnmorska, med dr: Anna-Karin Klint-Carlander, e-post Anna-Karin.Klint-Carlander@bbstockholm.se
Specialistläkare,doktorand: Frida Hosseini, e-post, Frida.Hosseini@ds.se
Specialistläkare, med.dr: Catrin Alvendahl, e-post: Catrin.Alvendahl@ds.se
Specialistläkare,med.dr: Charlotte Iacobaeus, e-post: Charlotte.Iacobaeus@bbstockholm.se
Leg barnmorska, doktorand: Maria Sahlin, e-post: Maria.Sahlin@bbstockholm.se