Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Artificiell intelligens för tolkning av röntgenbilder

Vi använder artificiell intelligens (deep learning) för att analysera röntgenbilder. Projektet är ett samarbete mellan KTH och Karolinska Institutet.

Analys av frakturbilder

Vi använder oss av avidentifierade slätröntgenbilder där vi försöker bygga algoritmer för att känna igen egenskaper i bilden av kliniskt värde. Vi har lyckats identifiera med god precision benbrott, typ av bild, vilken sida m.m. men vi hoppas att kunna ta den här tekniken vidare till en djupare förståelse för röntgenbildens relation till patientutfall.
Ansvarig: Biträdande överläkare, post-doc, Max Gordon

Bröstcancer och mammografibilder

För att hitta bröstcancer i tidigt stadium finns idag nationella screeningprogram som bl.a. innefattar mammografiundersökning, en form av slätröntgen på bröst. I den här studien ämnar vi undersöka om vi kan utnyttja artificiell intelligens för tolkning av dessa för att få en bättre diagnostik och mer korrekt prognos. Vi samarbetar här med bröstkirurgen Irma Fredriksson.
Ansvarig: Biträdande överläkare, post-doc, Max Gordon