Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

EPOS-studien

Sedan december 2016 pågår en randomiserad studie vid Danderyds Sjukhus AB, där samtliga patienter som opereras vid Ortopedkliniken deltar. Studien innebär att en ny typ av luftrening testas i operationssalarna.

Vi kommer att följa alla patienter som opererats och titta efter om infektionsförekomsten minskat till följd av luftreningen.

På grund av det stora antalet patienter som kommer att ingå i studien (ca 30 000 st), kommer endast data som redan registreras digitalt att samlas in för analys.

Om du som patient opererats vid vår klinik under den här tiden och önskar att få mer information kring studien, alternativt inte önskar delta i analysdelen (uthämtning av digitala data och analys) hör gärna av dig till någon av kontaktpersonerna nedan:

Anders Persson, klinikstudieansvarig
08-123 580 76
anders.persson@sll.se

Max Gordon, övergripande studieansvarig
08-123 558 84
max.gordon@ki.se 

Olof Sköldenberg, vice övergr. studieansvarig
08-123 572 54
olof.skoldenberg@ki.se