Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Forskargrupp Aniko Bartfai

Gruppen studerar kognitiva och beteendemässiga konsekvenser av rehabilitering, stödjande och motiverande faktorer i rehabiliteringsprocessen samt tillämpning av externa hjälpmedel. De flesta studier rör vuxna efter förvärvad hjärnskada. Projekten fokuserar fram för allt på patienter med medelsvåra och lätta hjärnskador i både tidigt och sent skede av rehabilitering.

Neuropsykologisk diagnostik har fokus på diagnostiska frågeställningar vid "lätt" kognitiv funktionsstörning efter skalltrauma eller sjukdom. Doktoranderna Christian Oldenburg och Marika Möller arbetar med projekt kring dessa frågor. Marikas doktorandarbete kretsar kring begreppet "trötthet", metodologi, kliniska fynd i olika patientgrupper.

Neuropsykologisk behandling: Två doktorander, Gabriela Markovic och Kristina Sargenius Landahl undersöker effekten av områdesspecifik kognitiv träning ur funktions och aktivitetsperspektiv.

Neuropsykologi och teknik: i samarbete med Inga-Lill Boman på kliniken, och med prof Sabine Koch, på inst LIME, KI

Gruppmedlemmar
Forskargruppledare: Adjungerad professor Aniko Bartfai
Docent, adjungerad lektor, arbetsterapeut Marie-Louise Schult
Docent, adjungerad lektor, leg sjukgymnast Monika Löfgren
Med dr, arbetsterapeut Inga-Lill Boman
Doktorand, leg psykolog Gabriela Markovic
Doktorand, leg psykolog Christian Oldenburg
Med dr, leg psykolog, specialist i neuropsykologi Marika Möller, e-post:marika.moller@dll.se