Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Forskargrupp Jörgen Borg

Denna forskningsgrupp har som mål att förbättra rehabiliteringsprocessen efter hjärnskador hos vuxna. Fokus ligger på kliniskt vanliga kognitiva och motoriska funktionsnedsättningar efter traumatisk hjärnskada respektive stroke.

Vi kartlägger aspekter på det tidiga läkningsförloppet efter hjärnskadan för att identifiera faktorer som har avgörande prognostisk betydelse och som erbjuder möjlighet till meningsfull behandling.

Vi utvecklar och utvärderar nya metoder för förfinad funktionsdiagnostik, funktionsträning och funktionsstöd. Vi deltar i många nätverk och bedriver studier i samarbete med nationella och internationella grupper, vilket ger tillgång till en bred neurobiologisk, klinisk och teknologisk metodarsenal och till kraftfulla multicenterstudier.

Forskargruppledare: Senior professor, överläkare Jörgen Borg