Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Sara Aspberg

Sara Aspberg är överläkare och hjärtspecialist och verksam på sjukhusets hjärtklinik.

Vad har du forskat på?
– Jag forskar om samband mellan hjärtsjukdom och sjukdomar i andra organsystem, framför allt om kopplingen mellan hjärtsjukdom och cerebrovaskulär sjukdom. Vid sidan om det driver jag en del kardiovaskulär, registerbaserad forskning.

Vad innebär forskningen för dig i praktiken?
– Det innebär en intressant, meningsfull och rolig omväxling till det kliniska arbetet. Forskningen har också medfört bra samarbeten med Medicinkliniken och Ortopeden här på Danderyd, samt med Harvard School of Public Health. Jag är verkligen glad över och tacksam för den nya tjänsten, som ger helt nya möjligheter att driva forskningen framåt.

Har du möjlighet att applicera forskningsresultaten i det kliniska arbetet?
– Ja, det har jag och hoppas att kunna göra det ännu mer framöver, framför allt gällande riskprediktion vid förmaksflimmer och hur vi ska handlägga patienter som får hjärtpåverkan i samband med cerebral infarkt där vi hittat nya mekanismer som inte beskrivits tidigare. En av fördelarna med klinisk forskning är att det är närmare mellan resultat och direkt hjälp för patienterna, en annan är att det är vi som arbetar kliniskt som ser de relevanta problemen och obesvarade frågorna.