Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Sophia Brismar Wendel

Sophia Brismar Wendel är tf sektionschef Obstetriska sektionen samt överläkare och medicine doktor på Kvinnokliniken.

Vad har du forskat på?
– Min avhandling handlade om HPV och progressionsmarkörer vid cervixdysplasi, men jag har även forskat på sjukdomar i bäckenbotten och sfinkterskador. Det kommande året ska forskningen handla om förebyggande åtgärder vid förlossningen så att dessa problem kan undvikas. 

Vad innebär forskningen för dig i praktien?
– HPV-forskningen har bidragit till att HPV-testning nu ingår i screeningen för livmoderhalscancer och det är ett stort framsteg. För mig personligen innebär forskning mer frihet och arbetsglädje, d.v.s. man har möjlighet att bestämma själv när man ska arbeta och det innebär oftast mer än vanligt, men det är roligare och man driver på det själv.

Har du möjlighet att applicera dina forskningsresultat i det vardagliga arbetet? 
– Den planerade forskningen leder förhoppningsvis till bättre förlossningsupplevelse, färre sfinkterskador och färre kvinnor med bäckenbottenproblem efter förlossningen eftersom vi ska jobba med längden på utdrivningsfasen och klipp som alternativ till spontan bristning vid sugklockeförlossning. 

2015-03-09