Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Anders Svenningsson

Anders Svenningsson, överläkare på medicinkliniken, är sedan maj 2017 Danderyds sjukhus första professor inom neurologi. I hans studie jämförs MS-medicinen rituximab (Mabthera) med dimetylfumarat (Tecfidera) vid nydiagnostiserad multipel skleros.

Foto: Cecilia Larsson Lantz

Förhoppningen är att studien ska leda till att Mabthera blir ett av de läkemedel som rekommenderas i första hand vid behandling av MS.

Vad innebär det att Danderyds sjukhus har fått sin första neurologi-professor?

– Det innebär helt enkelt att vi nu kan bedriva egen forskare inom neurologi. Vi har många kollegor på vår neurologienhet som är intresserade av att börja forska, men först nu finns möjligheten i praktiken – i och med att det måste finnas handledare och forskningsansvarig innan man kan dra igång. Forskningen ska bli en levande del i verksamheten.

Vet du redan nu några områden som det kommer att forskas inom?

– Ja, den forskning jag håller på med kommer att utökas med fler forskare och projekt som är kopplade till samma område, bland annat en nationell studie kring långtidsbehandling av MS – om hur olika läkemedel påverkar patienterna. Ett annat område där vi planerar studier är kring inflammatoriska neuropatienter där vi kommer att samarbeta med en neurologkollega på Karolinska sjukhuset, Huddinge.

Vad är bakgrunden till din forskning?

– 2009 jobbade jag i Umeå och där började vi ge Mabthera mot MS i första hand till de patienter som inte blev bra av de traditionella läkemedlen, eller fick för många biverkningar. Det vi hade i ryggen då var en fas 2-studie som visade att Mabthera kunde ha bra effekt. Vi såg snabbt förbättringar hos de som fick Mabthera och ryktet spred sig bland patienterna, vilket ledde till att fler ville byta. Behandlingen skedde hela tiden under noggrann övervakning samtidigt som vi startade olika studier pågick för att kunna dokumentera och redovisa effekt och säkerhet.

Det vi arbetar för nu är att få så pass bra forskningsunderlag för Mabthera vid MS så att Läkemedelsverket kan värdera det som behandling för MS på samma vis som man gör med de idag registrerade MS-läkemedlen, vilka samtliga är betydligt dyrare och i de flesta fall mindre effektiva. Dessvärre verkar patentlagstiftning vara viktigare än vetenskap och patientnytta, så nu måste vi leverera så mycket vetenskap som möjligt för att kunna påverka. Jag och de andra som forskar kring detta vill ju givetvis att så många patienter som möjligt ska få så bra behandling som möjligt, och om detta dessutom kan uppnås med ett billigare preparat så tjänar ju alla på det.

2017 fick Anders Svenningsson anslag från Vetenskapsrådet på 10 miljoner kronor fördelat över tre år, för sin forskning kring läkemedlen för MS-patienter.