Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Aniko Bartfai

Aniko Bartfai, psykolog och professor vid Rehabiliteringskliniken, är en pionjär inom svensk neuropsykologi. Hon har tagit fram behandlingsmetoder och hjälpmedel för hjärnskadade samt är grundare och tidigare ordförande för Sveriges neuropsykologers förening.

Aniko Bartfai

Aniko Bartfai tog tidigt initiativ till Sveriges första universitetskurs i neuropsykologi.
Tillsammans med sin forskargrupp vid Rehabiliteringskliniken studerar hon kognitiva och beteendemässiga konsekvenser av rehabilitering, stödjande och motiverande faktorer i rehabiliteringsprocessen samt tillämpning av externa hjälpmedel. De flesta studier rör vuxna efter förvärvad hjärnskada. Projekten fokuserar framförallt på patienter med medelsvåra och lätta hjärnskador i både tidigt och sent skede av rehabilitering.

– Det som är mest spännande just nu är våra resultat på strukturerad kognitiv träning i ett tidigt skede efter att man drabbats av hjärnskada. Vi använder en metod som är ny för rehabilitering; en processmätning som har visat sig vara mer känslig för skillnaderna i spontanåterhämtning och rehabilitering än traditionella mätinstrument. Dessa resultat kan ha betydelse för hur vi lägger upp rehabilitering i framtiden, berättar Aniko Bartfai.

Aniko Bartfai och hennes forskningsgrupp arbetar med patienter med stroke eller traumatisk hjärnskada i arbetsför ålder och målsättningen är att underlätta återgång till vardagslivet och arbete. Det vanligaste problemet är störning i uppmärksamhet och koncentrationsförmåga.
 
– Våra patienter klagar mest över dåligt minne, men när vi gör en noggrann undersökning, ser vi att det är ofta förmågan att lägga märke till eller ta in ny information, som är nedsatt. Därför studerar vi det problemet och hur vi hjälpa patienterna på bästa sätt, berättar Aniko Bartfai.

Vid sidan om den redan existerade klinikbaserade rehabiliteringen är Aniko Bartfai även projektledare för klinikens projekt att införa vissa internetbaserade åtgärder, i samarbete med Internetpsykiatrin, Huddinge universitetssjukhus. Syftet är att underlätta för patienter som inte har tillgång till våra insatser eller inte orkar med resor som kan krävas.

2012 vann Aniko Bartfai Stora psykologpriset för sina pionjärinsatser inom svensk neuropsykologi. I privatlivet är det vikigaste just nu att barnbarnen flyttar till Stockholm.

– Det ger mig en chans att bli en ”vardagsmormor” i stället för att bara se dem på helgerna ibland. Jag behöver bara ta bussen efter jobbet för att hämta dem och vara med dem, det är underbart!, avslutar Aniko Bartfai.