Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Jan Jakobsson

Jan Jakobsson är överläkare och sedan några år adjungerad professor, som på dagarna håller till på sjukhusets Anestesiklinik. Där har han som uppdrag att vara ledare för den speciella verksamheten Nationellt respirationscentrum.

Jan Jakobsson har daglig mottagning för gravt andningshandikappade patienter  på Nationellt respirationscentrum och går rond på avdelning 72 varje dag.
 
Den forskning som Jan Jakobsson bedriver handlar om hur man på bästa sätt kan optimera resursutnyttjandet och höja den postoperativa kvalitén i samband med planerad kirurgi.

Läs mer om Jan Jakobbsons forskning här.

1979 började Jan Jakobsson som läkare på Danderyd och jobbade här till 1996. Därefter kom några år inom läkemedelsindustri och privat sjukvård samt en tjänst på socialstyrelsen som tillsynsläkare. Sedan ett par år är han tillbaka på Danderyd. 

– Det är roligt att komma tillbaka efter 15 år och se att många i personalen är kvar, det ger heder åt Danderyds sjukhus! Det har också dykt upp många nya tekniker och rutiner vilket också är kul, säger Jan Jakobsson.

Jan Jakobssons första tid på Danderyd var inte heller utan påverkan på framtiden – han var med och startade utbildningarna för den numera välkända hjärt-lungräddningstekniken samt utvecklade de automatiska defibrillatorerna som numera finns i både taxibilar och butiker.

– Jag var faktiskt först i världen med att prova den automatiska defibrillatorn på en människa, berättar Jan.

Det fanns också stunder när det gick livat till på annat sätt. Vid juletid för några år sedan var Jan bakjour och tog cykeln i snöstormen till sjukhuset en tidig morgon.

– Cykelvägen hade snöat igen så jag var tvungen att cykla på motorvägen och blev stoppad av polisen, men jag fick cykla vidare när jag berättade var jag var på väg, skrattar Jan.