Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Jörgen Borg

Jörgen Borg är adjungerad professor och överläkare vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken på Danderyds sjukhus. Han har sedan tidigt 80-tal arbetat och forskat inom neurologi och neurorehabilitering.

Den övergripande ambitionen är att studera prognos, prediktion och behandling och att förstå de grundläggande mekanismer, som möjliggör förbättring vid traumatisk hjärnskada och stroke i patientnära klinisk forskning.

Tillsammans med forskare vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken har Jörgen Borg arbetat med att använda ny, förfinad funktionsdiagnostik, ny teknik samtidigt som de deltar i flera internationella projekt kring ”robotik” för intensiv funktionsträning. 

Ett uppmärksammat exempel är ett så kallat exoskelett för tidig träning av gången vid total förlamning av ena benet efter stroke, andra rör utvecklingen av en handske för träning av handfunktionen respektive träning på distans med användning av ny kommunikationsteknologi efter stroke. 

– En övergripande ambition är att använda t.ex. hjärnavbildningsmetoder och neurofysiologiska metoder i studier av prognos, som efterhand kan inkorporeras i klinisk rutin, och att använda kunskap om prognostiska faktorer i behandlingsstudier, säger Jörgen Borg.

Kliniken har uppdraget att erbjuda hela regionens befolkning högt specialiserad neurorehabilitering efter förvärvad hjärnskada och Jörgen Borg hoppas att sjukhusledningens uttalade stöd av en ”neuroprofil” på Danderyds sjukhus kommer att ge allt bättre förutsättningar för den kliniska forskningen inom området, både i nationellt och internationellt samarbete. 

– Behoven och utmaningarna är många men aldrig tidigare har förutsättningarna för kunskapsutvecklingen inom området varit bättre, säger Jörgen Borg.

Han beskriver arbetet som en blandning av nytta och nöje. Att vara med i kunskapsutvecklingen inom ett område, som är så nära kopplat till fundamentala frågor om vår hjärna och att vara människa, i inspirerande sällskap är ett sant nöje - även om barnbarn, litteratur och att röja sly och flytta sten på lantstället är starka konkurrenter.