Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Mårten Rosenqvist

Mårten Rosenqvist, professor i hjärtsjukdomar och överläkare vid Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, har i sin forskning om stroke och förmaksflimmer tittat på om man kan hitta riskpatienter innan de drabbas för att minska risken för stroke.

Foto: Carin Wesström

I dag kostar vården av förmaksflimmerpatienter 6,5 miljarder kronor om året. Merparten av detta går till strokevård. Drygt 6 000 människor insjuknar i stroke varje år på grund av förmaksflimmer. 

2011 påbörjades en stor screening av hälften av alla stockholmare och hallänningar 75-76 år med målet att hitta riskpatienter med förmaksflimmer för att kunna sätta in blodförtunnande medicinering innan de drabbades av stroke. Totalt undersöktes nästa 7 000 personer som alla genomförde så kallad tum-EKG under 14 dagar. 

– Vi upptäckte obehandlade flimmer hos fem procent av dem vi undersökte och erbjöd dem att börja med blodförtunnande läkemedelsbehandling. Motsvarande siffra för screening av exempelvis bröstcancer ligger under 1 procent, berättar Mårten Rosenqvist, Hjärtkliniken.

I studien jämförs den undersökta gruppen med den icke undersökta gruppen för att se om EKG-screeningen och blodförtunnande behandling förebygger strokefall. Forskningsresultaten beräknas vara klara om 3 till 5 år. Om den visar att screening för riskgrupper är så effektiv som man tror kommer tusentals strokefall om året att kunna förhindras.

Nästa steg är att se om blodprov kan vara till hjälp. Det är känt sedan tidigare att förhöjda värden av vissa biokemiska markörer är kopplade till förmaksflimmer och stroke. Om screening kan göras med blodprov i framtiden blir det både enklare och billigare att hitta patienter med hög risk för ”tyst flimmer”, vilket är en slags förmaksflimmer som inte ger några symptom.

– Vi hoppas kunna lägga till EKG-screeningen till det allmänna hälsosamtalet som många personer som är 75 år gör tillsammans med distriktssköterskan i hemmet, säger Mårten Rosenqvist.

Forskningen utförs i samarbete med Hallands sjukhus Halmstad och Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Mårten Rosenqvist och hans forskningsgrupp har fått anslag från bland andra SLL och Hjärt- lungfonden för sin forskning. I forskarlaget på DS ingår Viveka Frykman-Kull, Leif Friberg, Piotr Sobocinski-Doliwa och Emma Svennberg.

Mårten Rosenqvist är född 1952 och disputerade 1983 kring ämnet pacemakerbehandling. Han har arbetat som hjärtläkare på nästa alla Stockholms sjukhus och gjorde också en kort visit i läkemedelsindustrin 2007-2001 då han var globalt ansvarig för Pharmacia Upjohns kardiovaskulära forskning. Han utnämndes 2000 till professor vid Karolinska Institutet och är 1:e Livmedikus sedan 2006.

Intressen: August Strindberg, vackra bilar och båtar.
Motto: ”Endast döda fiskar flyter med strömmen”.