Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Peter Henriksson

Peter Henriksson, professor på Hjärtkliniken, ansvarar för en forskargrupp som studerar insjuknande i hjärt-kärlsjukdom med speciellt fokus på sambandet med könshormoner.

– Det senaste är forskningsspåret är provrörsbefruktning där vi har konstaterat att kvinnor som blir gravida efter IVF (provrörsbefruktning) har sju gånger högre risk att få propp i lungan under den första tredjedelen graviditeten, jämfört med kvinnor som blir gravida på vanligt sätt. Vi tror att detta beror på att man under stimuleringen av äggstockarna får en så kraftig stegring av östrogen och då ökar risken för proppar, förklarar Peter.

Farligt att vänta med vård vid infarkt
Peter ägnar sig också åt att studera varför patienter med hjärtinfarkt dröjer så länge med att söka vård – en studie han utför tillsammans med Anna Kiessling.

– Varje minut och varje timme är värdefull när man drabbas. Vi vill att patienterna ska komma till sjukhuset snabbare.

Det Peter och Anna framför allt vill gå vidare med är patientens egen bedömningsprocess. Att patienten tänker "jag är frisk" är mycket farligt och leder till att många dör i hemmet.

– Vi vill förstå hur patienterna tänker, och få dom att komma in när de drabbas istället för att vänta hemma. Ett stort problem är att enbart information kring detta inte hjälper. Vi hoppas dock kunna utveckla en utbildning för personer i riskgrupper så att de kan först sig bättre på sin egen kropps signaler. Vi vet att det är detta man måste man göra, istället för att bara informera, berättar han.

Renovering och marathon på fritiden
Peter Henriksson har varit på Danderyds sjukhus i 15 år som professor och överläkare. Han forskar och bedriver vård på hjärtkliniken samt undervisar och har hand om studenter på läkarutbildningen. Tidigare arbetade Peter på Södertälje sjukhus medicinklinik och innan dess på Huddinge sjukhus hjärtklinik.

På lediga dagar är det renoveringsarbeten på fritidshuset som gäller. Och långdistanslöpning, där han sprungit Stockholm Marathon 15 gånger.

– Men vi får se hur det blir med distanserna nästa år, man bör väl kanske anpassa aktiviteten efter åldern, avslutar Peter.