Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Hjärtforskning ger bättre vård

Hjärt-kärlsjukdom är vår stora folksjukdom och hjärtinfarkt är Sveriges vanligaste dödsorsak.


Akut ballongvidgning vid hjärtinfarkt
är ett exempel på forskningsframsteg som får tusentals människor att överleva sin hjärtinfarkt.
Vid Danderyds sjukhus vårdar vi över 800 människor med hjärtinfarkt varje år, och nästan alla genomgår kranskärlsröntgen och ballongvidgning (bilden).

Vår patientnära forskning bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet, dit våra forskare och doktorander är anknutna. Våra forskare är läkare och sjuksköterskor som också arbetar direkt i sjukvården.
Detta medför att vår forskning är inriktad på de vanligaste folksjukdomarna; högt blodtryck, förmaksflimmer, hjärtsvikt och hjärtinfarkt.

Våra forskningsområden

Professor Mårten Rosenqvist leder en forskargrupp som försöker upptäcka och behandla förmaksflimmer i tid – för att rädda fler från stroke. Tillsammans med överläkare Viveka Frykman studeras också avancerad pacemakerbehandling vid svår hjärtsvikt eller oregelbunden hjärtrytm. 

Docent Hans Persson (bilden) leder en forskargrupp som söker efter bättre sätt att behandla patienter med hjärtsvikt. Framförallt kvinnor med små, stela hjärtan.

Professor Thomas Kahan leder en forskargrupp som studerar hur högt blodtryck påverkar blodkärlens åldrande, och hur detta kan förebyggas och behandlas. 

Professor Håkan Wallén leder ett laboratorium som har unik kompetens i att studera hur och varför blodproppar bildas i hjärtats kranskärl.

Skänkt ett bidrag till insamlingsstiftelsen Hjärtat, och få en bok.
Här finns mer info för dig som är eller vill bli donator.

Insamlingsstiftelsen Hjärtat

Plusgiro 900512-5

Läs mer om styrelsen i insamlingsstiftelsen Hjärtat

Kontakta oss
Nassrin Wandy, adjungerad styrelsemedlem och administrativ chef Hjärtkliniken
08 - 123 585 01
0700 - 03 87 83
nassrin.wandy@ds.se
Enbart frågor gällande stiftelsen Hjärtat besvaras. Vid övriga frågor, ring 1177 eller Danderyds sjukhus växel 08 - 123 550 00