Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Ledarutveckling

Danderyds sjukhus ser utveckling av ledarskapet som en strategisk uppgift för sjukhuset.

För att stödja ledarna i sitt uppdrag har Danderyds sjukhus ett ledarutvecklingsprogram som ska ge förutsättningar kunna utöva ett ledarskap som bidrar till ett gott verksamhetsresultat.
Vi vill hjälpa våra nuvarande och framtida ledare att få ökad kunskap och förståelse, både för sig själva och för uppdraget.

Danderyds sjukhus har identifierat och fastställt sex strategiska områden som de interna ledarutbildningarna bygger på:

• Vision, mål och strategi
• Leda verksamhet
• Leda verksamhetsutveckling
• Leda sig själv och andra
• Strategisk kommunikation
• Hållbarhet

Inom varje huvudområde finns utbildnings- och utvecklingsinsatser anpassade för fyra olika nivåer:

• Seniora ledare (verksamhetschefer, vårdchefer/sektionschefer) – chefer som leder andra chefer
• Erfarna ledare (1:a linjens chefer) med mer än två års erfarenhet
• Nya ledare (ledare med chefsuppdrag)
• Framtidens ledare "Talangprogram" (medarbetare utan ledarerfarenhet) 

Chefer och ledare på Danderyds sjukhus får även stöd i sin personliga utveckling för uppdraget, till exempel genom handledning, enskilt eller i grupp. Här möter du fyra medarbetare som gått utvecklingsprogrammet "Det personliga ledarskapet".