Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Talangprogram

För oss är det viktigt att investera i och utveckla duktiga medarbetare som vill påverka framtidens hälso- och sjukvård och på sikt axla en ledarroll.

Vi vill utveckla ledare som är inriktade på mål, resultat och utveckling. Ledare som är analytiska och strategiska, kommunikativa och sociala och som har integritet och förmåga att leda andra.

Vårt talangprogram Framtidens Ledare ger deltagarna möjlighet att utveckla sitt personliga ledarskap och få ökad kunskap och insikt om sig själva och ledarrollen inför ett eventuellt framtida ledaruppdrag vid Danderyds sjukhus.

Jonas Wikström, chefsjuksköterska, avd 96Jonas Wikström, chefsjuksköterska på hjärtklinikens avd 94 gick talangprogrammet 2011-2012 berättar:

– Det var väldigt lärorikt och inspirerande att det är personer från alla enheter och professioner som går utbildningen tillsammans. Det ger en bra överblick över sjukhusets hela struktur och kunskap om organisationen som man kanske inte får annars. Jag har också fått en annan syn på chefskapet generellt.

Att få nätverka med andra var väldigt givande och jag kände att jag utvecklades som person. Något jag lärt mig som jag ofta får användning av är hur våra olikheter påverkar gruppdynamiken och hur man kan behöva anpassa sin kommunikation för att alla ska höra samma sak.

Innan utbildningen hade jag funderingar på att bli biträdande chefsjuksköterska men detta gav mig en knuff framåt och bidrog till att jag kunde bli chefsjuksköterska, avslutar Jonas.

Jenny Arhammar, verksamhetschef Ane-Iva

Jenny Arhammar, specialistläkare och verksamhetschef för Anestesi- och intensivvårdskliniken, gick talangprogrammet 2013-2014 berättar:

– Den största behållningen av utbildningen var diskussionerna i arbetsgruppen, som bestod av folk från olika verksamheter och med helt olika personligheter. Tack vare Talangprogrammet fick jag möjlighet att ta del av deras synpunkter på ett sätt jag aldrig fått annars.

Jag hade inga planer på att bli chef innan, men när jag blev nominerad till programmet fick jag en annan syn på rollen. Det handlar mycket om ens egen inställning. Att bli specialistläkare tar 12-15 år och jag förstår att många tvekar inför att lämna läkarrollen för att bli chef. Men det här är fantastiskt roligt och jag kan kombinera min kliniska kunskap med min ledarroll. Jag har inte valt bort att vara läkare, jag har valt till att vara chef.

Med talangprogrammet visar Danderyds sjukhus att man fokuserar på ledarskap, något som faktiskt är ganska ovanligt. Man har förstått att en bra organisation genererar en bra vård. Det är ett modernt tankesätt som vi ska vara stolta över, avslutar Jenny.