Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Patientsäkerhetsdagen

Patientsäkerhetsdagen äger rum en gång vart 1,5:e år på initiativ av Stockholms Läns landsting. Där ges möjlighet att ta del av Stockholms vårdverksamheters goda exempel som presenteras på poster eller muntligt. På Patientsäkerhetsdagen 2015 presenterades drygt 20 förbättringsarbeten från Danderyds sjukhus.

Anestesi- och Intensivvård: Bättre psykosocial arbetsmiljö och mer patientsäker blodtransfusion med elektronisk identitetskontroll.

Anestesi- och Intensivvård: Patientens upplevelse i samband med prostatectomi genom robotassisterad kirurgi.

Njurmedicin: Palliativprocessen - en värdig vård vid livets slut inom akutsjukvården.

HND-centrum - trygghet för patienten.