Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

HND-centrum - trygghet för patienten

På Patientsäkerhetsdagarna 2015 visades flera projekt från Danderyds sjukhus upp. En av de som höll en muntlig presentation vad kardiologen Jonas Spaak, från sjukhusets uppmärksammade HND-centrum – Sveriges första och hittills enda.

Jonas Spaak, HND-centrum

– I och med att vi blir äldre och lever längre får vi inom vården också fler multisjuka patienter. Bland de vanligaste sjukdomarna finns hjärt- och njurproblem samt diabetes – och väldigt ofta har man flera av dessa samtidigt, förklarade Jonas Spaak i sin presentation.

Samordnad vård
För att multisjuka personer ska slippa skickas runt mellan olika vårdinrättningar, lämna upprepade blodprover, och träffa olika läkare hela tiden, har Danderyds sjukhus inrättat en mottagning för dessa personer: HND-centrum.

Här samordnas istället vården kring patienten för att öka kvalitén och tryggheten. Vid nybesök får patienten gott om tid för att träffa sjuksköterska och läkare för att grundligt få berätta sin sjukdomshistoria. Därefter ser man över mål, vårdbehov, behandling och läkemedel ur ett personcentrerat perspektiv.

– För patienten innebär det trygghet att veta att all vård finns på ett ställe. Vårdpersonalen får samtidigt chans att lära känna patienten bättre – och därmed också ge bättre vård. HND-centrum visar på en god kombination av personcentrerad vård som också förväntas leda till ökad patientsäkerhet, avslutar Jonas Spaak.