Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Hållbar utveckling och smidiga processer

Hållbar utveckling och smidiga processer - vad betyder det på Danderyds sjukhus?

Detta innefattar allt från miljöfrågor, arbetsmiljöfrågor och riskförebyggande tänkande till processer som till exempel utskrivningsprocessen, med syfte att minska akuta, undvikbara återinläggningar och palliativprocessen, som arbetar för en värdig vård i livets slutskede.

Smidiga processer innebär också att det ska vara lätt att göra något bättre. Vi har en platt organisation där det är nära mellan chefer och medarbetare och alla ska känna att deras idéer är välkomna.

Genom ett pågående arbete med återvinning, energisparande och utbildning bland de anställda har vi fått en miljöcertifiering. Utöver de ersättningsgrundande målen så följer vi upp samtliga mål i sjukhusets miljö- och hållbarhetsprogram, som är baserat på SLL:s miljöprogram.

Genom årliga medarbetarundersökningar ser vi hur arbetsmiljön ser ut och arbetar på flera olika sätt för att förbättra där det behövs.

Flera av sjukhusets internutbildningar syftar till att förbättra arbetsmiljön. Utöver utbildningar i stickteknik, lyftteknik, fallriskprevention med mera, har vi även fått bidrag från Arbetsmiljölyftet för flera projekt inom sjukhuset.

Vårt arbete med patientsäkerhet är en viktig del i kvalitetsarbetet och vi har ofta många presentationer på den nationella Patientsäkerhetsdagen.

Utvecklingen som sker på sjukhuset har en självklar relation till det landstingsövergripande arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård.