Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Miljöarbete

Danderyds sjukhus arbetar aktivt för att sjukhusets verksamhet ska ha så lite påverkan på miljön som möjligt. Sedan 2003 är sjukhuset miljöcertifierat.

Danderyds sjukhus är en så kallad anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. Det finns därför särskilda miljövillkor för sjukhuset när det gäller till exempel kemikaliehantering, bullerstörningar, avfallshantering, miljörapportering med mera.

Sjukhuset är miljöcertifierat sedan år 2003. Det betyder att vi uppfyller kraven i den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 och att vi i alla delar av verksamheten arbetar för att minska påverkan på miljön.

Vårt miljöledningssystem är ett stöd för chefer och medarbetare och miljöfrågorna är integrerade i den ordinarie verksamheten.