Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

90-konto beviljat för Stiftelsen Hjärtat

2016-04-05

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto för Stiftelsen Hjärtat som gör patientnära forskning möjlig genom donationer.

– Ett välförtjänt bevis på att vi uppfyller alla krav och kan fortsätta stödja viktig forskning, säger professor Mårten Rosenqvist.

Det handlar inte om att bekosta sjukvård

– Vår kunskap om hjärt-kärlsjukdomar ökar idag på ett enastående sätt, men för det krävs investeringar. Vi som arbetar och forskar på Danderyds sjukhus har därför startat insamlingsstiftelsen Hjärtat där vi ser till att allt som doneras går direkt till de forsknings- och förbättringsprojekt som vi anser är till största nytta för våra patienter, säger professor Mårten Rosenqvist som också är ordförande i Stiftelsen Hjärtats styrelse.

Han betonar att det inte handlar om att bekosta sjukvården, det handlar om forskning som patienterna kan få nytta av inom en snar framtid.

Styrelsen arbetar helt ideellt

Stiftelsens styrelse har i uppdrag att stödja forskning och förbättringsprojekt vid Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus genom att bedriva insamlande verksamhet och fördela donationerna till de forsknings- och förbättringsprojekt som styrelsens utsedda experter anser vara bäst lämpade för Hjärtklinikens patienter.

Styrelsen består av valda representanter för klinikens ledning, kliniskt aktiva forskande läkare samt en expert från näringslivet. Styrelsens arbete sker helt ideellt och alla insamlade medel går direkt till forskningen. 

Patientnära forskning på stora folksjukdomar

– Vår patientnära forskning bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet, dit våra forskare och doktorander är anknutna. De är läkare och sjuksköterskor som också arbetar direkt i sjukvården, informerar Mårten Rosenqvist. Vår forskning är inriktad på de vanligaste folksjukdomarna; högt blodtryck, förmaksflimmer, hjärtsvikt och hjärtinfarkt.

– Vi är mycket tacksamma för de donationer vi hittills fått. Dessa har möjliggjort forskningsprojekt om bl a förmaksflimmer och medicinsk yoga, hjärtinfarkt hos kvinnor utan förträngningar i kranskärlen samt om nya blodförtunnande läkemedel.

Ballongvidgning räddar liv

Danderyds sjukhus är bäst i Sverige på behandling vid akut hjärtinfarkt och vi vårdar över 800 människor med hjärtinfarkt varje år. Akut ballongvidgning vid hjärtinfarkt är bara ett exempel på hur forskningen har bidragit till att avsevärt fler överlever sin hjärtinfarkt. Från att ambulanslarmet går tills patienten blir behandlad med akut ballongvidgning tar det bara 43 minuter på Danderyds sjukhus.

Stiftelsen Hjärtats webbsida
Läs mer om våra forskningsområden här