Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Aktiv sommar på förlossningen

2012-08-27

Med anledning av intresse från media när det gäller rutinerna på Danderyds Förlossning ger här chefbarnmorska Ann Olsson och biträdande chefbarnmorska Giovanka Machuca svar på några aktuella frågor.

Vad händer när en blivande mamma ringer in till er och säger att förlossningen har startat?
- Hon får tala med en rutinerad och erfaren barnmorska som ställer några väsentliga frågor till henne för att kunna göra en bedömning om kvinnan bör åka in direkt till förlossningen eller avvakta i hemmet. Om det inte bedöms vara akut, får kvinnan råd om hur hon ska göra för att må så bra som möjligt i hemmet innan hon åker in. T ex vad hon kan göra för olika smärtlindrande åtgärder.

Vilka kriterier är viktiga när ni gör bedömningen om kvinnan behöver komma in omgående eller ej?
- Vi frågar om kvinnan är frisk och har haft en normal graviditet. Om hon är förstföderska eller omföderska. Om hon har normala fosterrörelser och när barnet är beräknat. Sedan förhör vi oss om hur länge sedan det är som värkarna började, hur lång tid det är mellan värkarna och hur långa de är. Vi frågar även hur stark smärtan är och om hon upplever att hon behöver medicinsk smärtlindring. Om kvinnan känner sig trygg eller ej är också avgörande. Har kvinnan en akut blödning måste hon åka in direkt till närmaste sjukhus.

Hur gör ni om alla platser på förlossningen är upptagna och ni bedömer det som att mamman behöver komma in omgående?
- I första hand försöker vi bereda plats inom rimlig tid, hos oss. I andra hand hänvisar vi till BB Stockholm, som ligger vägg i vägg med oss här på sjukhuset. Om de också har fullt försöker vi hänvisa till närmaste sjukhus inom länet. Oftast har vi bra koll på var det är fullt och var det finns plats, och frågar mamman om möjligt, var hon helst vill åka om hon inte kan komma till oss. Det är viktigt att poängtera att vi ALDRIG nekar en mamma plats, som vill komma in. Det är vårt ansvar att se till att hon får komma till en annan klinik om vi absolut inte har möjlighet att ta emot henne.

Hur ofta är det fullt på förlossningen?
- I sommar har det i princip varit fullt hela tiden, men vi har ändå inte behövt hänvisa så många fler mammor än normalt. Vi har 13 förlossningssalar, men kan erbjuda plats för upp till 17 mammor samtidigt om nöden så kräver.

Vad händer om ni inte har någon annan förlossningsklinik att hänvisa till inom länet?
- Då måste vi tyvärr hänvisa utanför länet till det sjukhus som ligger närmast. Om familjen inte har tillgång till egen bil rekommenderar vi taxi i första hand (räknas som sjukresa) och i vissa fall ambulans.

Har det varit särskilt besvärligt i sommar?
- Vi har haft fler födslar i år jämfört med förra året. 610 barn har fötts hos oss under juli månad vilket är runt åtta procent fler än förra året. I snitt har vi ca 560 förlossningar per månad, så sommaren har varit aktiv. En anledning till att vi har haft så många fler förlossningar är bland annat på grund av att Karolinska Solna dragit ner en del av sin verksamhet på grund av ombyggnation och en vattenskada. Det har betytt ökat tryck på oss och de andra förlossningsklinikerna i länet.

Hur har bemanningen sett ut i sommar?
- Tack vare en hängiven personal, som har ställt upp, och en bra framförhållning har vi kunnat ha fulla pass hela sommaren. Det har flutit på väldigt bra trots den stora andelen förlossningar.

Föds det fler barn än normalt just nu?
- Prognoserna visade att det skulle födas fler barn i Stockholm i sommar. Hos oss har det i alla fall fötts fler barn än normalt.

Gör ni olika bedömningar om det handlar om en förstföderska eller någon som fött barn tidigare?
- I regel tar det längre tid för en förstföderska att föda, än en omföderska, men vi gör en bedömning i varje enskilt fall.

Hur ofta har det hänt att mammor som kontaktat er inte hinner in till BB utan föder i hemmet eller någon annanstans?
- Vi uppskattar det till 1-2 mammor per månad, men då är det i regel på grund av att mamman helt enkelt inte hinner in till förlossningen, inte att vi har fullt.

Hur många förlossningar har ni i snitt på ett år på Danderyds förlossning?
- Drygt 6 700 förlossningar per år.

Hur är det med andra förlossningskliniker inom länet, hur ofta hänvisar de mammor till andra kliniker?
- I snitt i länet blir runt 5 av 100 mammor hänvisade till en annan förlossningsklinik. Vi ligger strax under det snittet i år.