Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Akut sjuka demenspatienter behöver specialistvård

2017-09-20

Antalet personer som drabbas av demenssjukdomar ökar i Sverige, vilket också ställer ökade krav på stöd och hjälp för de drabbade och deras närstående. För att förbättra vården för denna grupp patienter har Danderyds sjukhus som första akutsjukhus i Sverige utbildat personal i omhändertagande av patienter med demenssjukdom.

Många patienter som kommer in akut till Danderyds sjukhus är äldre sköra patienter. En del av dem har även en demenssjukdom. För att kunna ge allra bästa vård till dessa patienter, har alla medarbetare på avdelning 76 utbildat sig på Silviahemmet i Stockholm.

- Att kunna ta hand om personer med demenssjukdom ökar patientsäkerheten och ger även en lugn och säker arbetsmiljö, säger medicinskt ansvarig läkare Johan Herlin Ejerhed, som var en av initiativtagarna till utbildningen.

För att kunna behålla demenscertifieringen behöver medarbetarna utbildas kontinuerligt, inte minst med tanke på nyanställningar. 

Akuta förvirringstillstånd liknar demens

På avdelning 76 läggs det in patienter som behöver akut vård av medicinska skäl. En del av dessa patienter är dessutom dementa, men långt ifrån alla. Däremot kan många patienter drabbas av akut förvirring i den här stressande situationen. Akut förvirring har liknande symtom som demenssjukdomar.

- Patienter som drabbas av akuta förvirringstillstånd kan bli hotfulla, rymningsbenägna, nedstämda eller rädda. För att kunna ta hand om dessa patienter på bästa sätt krävs kunskap. Det har personalen på avdelning 76 tillgodogjort sig nu genom utbildningen, menar Johan Herlin Ejerhed.

Korta fakta om demens och akuta förvirringstillstånd

Demens är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar i hjärnan som generellt ger problem med minnet. I 60% av fallen orsakas symtomen av Alzheimer. Vaskulär demens är den näst vanligaste och svarar för 25-30% av fallen och uppstår vid åderförkalkning i hjärnans kärl eller vid stroke. Även blandformer förekommer där flera olika sjukdomar ger upphov till sjukdomsbilden.

Personer som drabbas av akuta förvirringstillstånd (konfusion) behöver inte ha en demenssjukdom och behöver heller inte utveckla demenssjukdom.

Studier visar att förvirringstillstånd drabbar upp till 30 procent av alla över 70 år som läggs in på sjukhus.

Drottning Silvia diplomerade personalen

Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av Drottning Silvia som engagerat sig mycket i demensvård. Därför var det också Drottning Silvia som i maj 2015 besökte Danderyds sjukhus för att diplomera alla medarbetare som utbildats i omhändertagande av patienter med demenssjukdom.

- Jag är så glad att ni har fått kunskap om demenssjukdomar. Ni är engagerade och entusiastiska och gör ett fantastiskt arbete, det värmer mitt hjärta, sa H.M Drottningen till medarbetarna på avdelning 76.

Även Norrtälje sjukhus har numera blivit Silviahemcertifierat av Drottning Silvia.

Mer information

På alzheimersverige.se och demensforbundet.se kan du läsa mer om olika demenssjukdomar.

Foto: Cecilia Larsson Lantz