Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Akutläkare - ny profession för smidigare sjukhusbesök

2015-06-12

Under hösten kommer Danderyds sjukhus att införa akutspecialister på akutmottagningarna för att öka professionaliteten tidigt i vårdkedjan och skapa ett smidigare sjukhusbesök för patienterna.

– Akutläkarna kommer att samarbeta med specialistläkare från internmedicin, hjärtmedicin, ortopedi och kirurgi/urologi. Det långsiktiga målet är att akutmottagningen bemannas av en blandning av akutläkare och nämnda specialister, förklarar överläkare Richard Fletcher, projektansvarig.

Då rollen som akutläkare är ny kommer Stockholms Läns Landsting att bygga en gemensam utbildningsplattform med ett samlat innehåll. En förhoppning inför framtiden är att det ska utvecklas specifika forskningsområden inom akutsjukvård – som ännu är en relativt ny och oetablerad specialitet i Sverige.