Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Almedalen på hemmaplan

2014-10-14

Under Almedalsveckan bjöd sjukhuset in till seminarium som handlade om vård och omvårdnad i livets slut. Nu kan du som inte var i Almedalen höra våra medarbetares berättelser. Alla är välkomna till lunchseminarium i aulan den 21 oktober kl 12.

Allt fler dör på våra akutsjukhus. Det är de gamla och svårt sjuka, som förr inte kom till akutsjukvården, Hur handskas en organisation, som främst är inriktad på att rädda liv, med dem vars liv inte går att rädda? Kom till oss och tala om något av det viktigaste i livet: Döden.

Det handlar inte bara om pengar
Inledning av Stefan Jacobson, vd och Annakarin Svenningsson, kommunikationschef

Det viktiga samtalet och det svåra beslutet
På Danderyds sjukhus njur- och hjärtmedicinska kliniker samtalar personalen med patienter och anhöriga om möjligheten och rätten av avstå eller avsluta livsuppehållande behandling - och om de lindrande alternativ som står till buds. Ett samtal som är lika viktigt som svårt.

Defibrillatorn räddar liv - och kan ge en plågsam död
Allt för många av dem som har en inopererad defibrillator får en mycket plågsam död. I dödsögonblicket får patienten den stöt, som inte längre kan rädda hennes liv. Ändå deaktiveras många defibrillatorer aldrig.

Volontären vid sängkanten
Det började med en volontär. Idag är de 20 frivilliga pensionärer som läser, sjunger, tröstar eller bara finns vid den döende patientens sida.

Livet efter döden
Någon dör och kvar står förtvivlade anhöriga. Sedan Danderyds sjukhus akutklinik införde anhörigstödjare för tre år sedan, kommer nästan ingen anhörig längre tillbaka med ångest eller fysiska symtom till följd av traumat att förlora någon.

Medverkande: Monica Rådström (njurmedicin DS), Hans Persson (hjärtmedicin DS), Pernilla Eidenberg (anhörigstöd DS), Charlotte Thålin (medcinkliniken DS) Charlotte Julius (medicinkliniken DS) Roger Gärtner (sjukhuspräst DS) Louise Hagander (palliativa rådet DS)

Moderator: Katarina Gentzel

Varmt välkommen!

#talaomdöden