Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Årets stjärnor 2019

2019-05-07

I början av maj utsågs Årets Stjärnor på Danderyds sjukhus, alla nominerade av medarbetare.

Årets nytänkare: 

Medarbetarna på akuten som startade instagramkontot Akutendanderyd

Motivering (kortad)
Instagramkontot startades på initiativ av medarbetarna för att inspirera, lära ut och framför allt förmedla den fina kollegiala känslan som finns på akutmottagningen. Man ville förmedla en rättvisande bild av hur det är att arbeta på akutmottagningen. På drygt ett halvår har kontot fått 1 700 följare och flera kommentarer har handlat om möjligheten att få arbeta på Danderyds sjukhus. En del av dessa har lett till anställning. Kontot har blivit en snackis och ett lyft för alla som jobbar på akutmottagningen och andra medarbetare med koppling till akutmottagningen.

Årets inspiratör: 

Annelie Thorsson, undersköterska, kvinnokliniken

Motivering (kortad)
Vi vill nominera vår undersköterskekollega Annelie Thorsson på avdelning 14. Annelie är undersköterskan med guldhjärta som utstrålar värme både till patienter och till medarbetare. Hon har alltid det där lilla extra att ge och bemöter alltid andra med ett leende. Med hennes sprudlande energi ser hon till att saker blir ordentligt gjorda. Annelie visar också stort engagemang för sitt ansvarsområde, undersköterskestudenter och ser till att dessa blir väl mottagna och trygga.

Årets ledare:

Andreas Kling, verksamhetschef, medicinkliniken

Motivering (kortad)
Andreas har som ung sjuksköterska med handlingskraft och målmedvetenhet lyckats erövra rollen som den naturlige ledaren på en tidigare helt läkardominerad och akademiskt kravställd position. Prestigelöshet, ärlighet, beslutsmässighet och äkta engagemang utmärker Andreas ledarskap, där han med sin raka och tydliga kommunikation åtnjuter den största respekt från alla personalkategorier. För att axla ansvaret på sjukhusets största klinik krävs inte bara mod och styrka utan också hårt arbete, entusiasm och en förmåga att få medarbetarna att vilja göra sitt yttersta.

Årets team:

Ablationsteamet

Motivering
Ablationsteamet är verksamhetsområdesöverskridande och driver Sveriges största verksamhet för ablation av tumörer i lever, njurar, pancreas och lunga på ett utmärkt sätt. Kirurgkliniken, anestesin och radiologin samarbetar i ett välfungerande team där tumörer och metastaser behandlas med att man med hjälp av datortomografi eller ultraljud sätter en nål i tumören och ”bränner” bort den i stället för att göra öppen kirurgi. Många av patienterna kan gå hem samma dag som ingreppet. Arbetet sker i god samarbetsanda, med flyt och mycket korta väntetider.

Stort grattis till alla!