Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Artikel om inställda operationer

2017-11-05

Med anledning av artikel på bland annat dn.se.

Med anledning av en artikel om inställda operationer på Danderyds sjukhus som bland annat publicerades på dn.se vill vi belysa vissa fakta. Enligt artikeln ställdes var fjärde operation in, 4541 st, på sjukhuset under 2016. I sammanhanget här är det viktigt att lyfta fram att över hälften av dessa 2728 st berodde på att patienten uteblev från operation eller att patientens behov förändrats. 0,5 % av alla operationer år 2016 ställdes in på grund av personal- eller platsbrist.
Källa Stockholms läns landsting: www.sll.se