Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Åtgärder för fler vårdplatser och bättre arbetsmiljö

2017-02-21

Danderyds sjukhus arbetar intensivt med lösningar för att öka antalet vårdplatser och förbättra arbetsmiljön för medarbetare. En av lösningarna är en avdelning med ökad läkarbemanning, vinteravdelningen. Vi har återigen diskuterat vinteravdelningen med infektionsläkare och väljer att inte ändra antibiotikabehandlingen, som tidigare kommunicerats, utan fortsätter följa gällande riktlinjer för att inte öka risken för resistensutveckling.

- Läget är fortfarande ansträngt, säger chefläkare Peter Lindton. Sedan jul och nyår har det tillkommit cirka 24 vårdplatser för patienter som läggs in via akuten. Men det räcker inte. Därför fortsätter vi i snabbt tempo med att ta fram handfasta åtgärder både för en förbättrad arbetsmiljö, och en handlingsplan för att kunna klara av extrema lägen.

Följande har gjorts:

  • Sedan en kort tid tillbaka har Infektion öppnat ytterligare 9 vårdplatser
  • Medicinavdelning 72 har öppnat 3 platser
  • Medicinkliniken har öppnat Vinteravdelningen 8 platser på vardagar. Från vecka 8 planerar avdelningen att hålla öppet på helgen
  • Hjärtavdelning 96 har öppnat 2 platser
  • Flera medicinavdelningar har inte minskat vårdplatser under helgen

Inom några veckor kommer två olika arbetsgrupper kunna presentera handfasta åtgärder. Den ena arbetar med åtgärder för att avlasta sjuksköterskor och undersköterskor, den andra arbetsgruppen tar fram en handlingsplan för extrema lägen. Parallellt med detta arbetar vi med långsiktiga lösningar.