Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Bättre handhygien med involverade patienter

2015-02-02

På Danderydsfilialen Roslagsdialysen har man involverat patienterna i hygienutbildningen. Patienterna, deras anhöriga och personliga assistenter fick gå en tipspromenad med hygienfrågor samt prova att lysa på händerna med en uv-lampa för att se på mängden bakterier innan och efter handspritning.

Uv-lampan visar om händerna är rena

 – När man lyfter hygienfrågor också för patienterna så leder det till att de kan ställa krav på oss som jobbar. Det är både viktigt och bra, säger Magdalena Ivarsson, chefsjuksköterska på Roslagsdialysen. 

I och med idén om att patienterna ska bli mer delaktiga i sin behandling kom också idén om att de ska bli mer delaktiga i hygienfrågan. Redan innan detta projekt utbildades patienterna i hygien, men detta har gett en större förståelse för både hygienfrågan och ansvarsfrågan.

Större förståelse
– Nu är det lättare för patienterna att förstå varför de t.ex. inte själva får hämta saker i skåpen, de förstår att det är vårdpersonalen som har ansvar för att hygienreglerna följs, berättar Magdalena.

Idén med patientmedverkan i hygienarbetet började gro hos Magdalena och hennes medarbetare för flera år sedan men i år var första gången man provade – med goda reslutat. Nästan alla patienter på Roslagsdialysen medverkade i tipspromenaden och uv-lamp-kollen.

Uv-lampan efterfrågad
– Resultaten visade att personalen blivit bättre på handhygien och patienterna har verkligen uppskattat det här och fått större insikt i vikten av god handhygien, säger Magdalena Ivarsson.

Arbetet med hygien är dock inte avslutat – och flera patienter har efterfrågat att man ska ställa fram uv-lampan lite oftare så att man kan kolla om man är tillräckligt ren om tassarna.

– Kunskap är en färskvara, vi behöver hela tiden påminnas om detta så att vi gör rätt, avslutar Magdalena Ivarsson.