Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Bättre precision med robotteknik

2015-08-20

Robotassisterad kolorektalkirurgi har de senaste åren ökat och många menar att metoden inte bara är en vidareutveckling av titthålskirurgin utan sannolikt också kommer att kunna ersätta den.

Roger Gerjy, överläkare, kirurg-urologkliniken.

I och med robotkirurgin finns det möjligheter för kirurgen att operera med större exakthet jämfört med tidigare. Metoden minskar också den "kirurgiska stressen" som i sin tur minskar risken för komplikationer och förkortar vårdtiden.

Hög kompetens och korta operationstider
Danderyds sjukhus är det sjukhus som jobbar mest med kolorektal titthålskirurgi i Sverige. De flesta kirurger på sektionen behärskar tekniken som har en lång inlärningskurva. Sjukhuset har också valts ut som ett undervisningscentrum för kolorektal robotkirurgi, ett projekt som startar nu i höst.

– Det finns många belägg för att inlärningskurvan är kortare för robotkirurgi än för titthålskirurgi, säger Roger Gerjy, överläkare på kirurg-urologkliniken.

Nyfikenhet och framåtanda på Danderyd
För att ligga i framkant gällande utvecklingen krävs både kontinuerlig klinisk forskning och investeringar i det absolut senaste inom robotkirurgin.

– Robotkirurgin är här för att stanna. Med denna metod kan man röra sig mycket mera fritt än med titthålskirurgin och sannolikt kommer detta operationssätt att bli standard i framtiden, menar Roger Gerjy.

Handlar om att förbättra sjukvården
Klinikkollegan Ulf O Gustafsson, överläkare, håller med:

– Jag tror att det är viktigt att följa med i utvecklingen, eller att helst faktiskt leda den. Det finns en nyfikenhet och framåtanda på kirurgkliniken på Danderyds sjukhus som är unik och som i längden är väldigt bra för patienterna. Ytterst handlar det ju om att hela tiden sträva efter att förbättra sjukvården för våra patienter, avslutar Ulf O Gustafsson.

Arbete i roboten Roger Gerjy arbetar i operationsroboten.