Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Danderyds sjukhus bra på hjärtsjukvård

2013-10-03

Danderyds sjukhus är Sveriges sjunde bästa sjukhus på att behandla hjärtpatienter. Det visar Swedehearts kvalitetsindex för 2013. Sedan förra året har Danderyds sjukhus klättrat 14 placeringar och är näst bäst av de stora Stockholms-sjukhusen.

- Vi fokuserar mycket på så kallad sekundärprevention, det vill säga att ta hand om våra patienter efter att de har haft en hjärtinfarkt och skrivits ut från sjukhuset, säger överläkare Claes Hofman-Bang.

- Vårt förbättrade resultat beror på att vi har en tydlig vision för arbetet och diskuterar det ofta på våra möten, för att det alltid ska vara aktuellt, fortsätter han.

Danderyds sjukhus har flera så kallade sekundärpreventionssjuksköterskor. Deras arbete går bland annat ut på att kontakta patienter med kranskärlssjukdom och följa upp deras så kallade. riskfaktorer som blodtryck, blodfetter samt att de inte röker och hur de hanterar stress med mera.

- Dessa sköterskor är väldigt dedikerade och har stor del i att vi är så bra på att ta hand om patienterna, säger Claes Hofman-Bang.

En patient med hjärtinfarkt ligger normalt inne fyra till fem dagar på sjukhuset. När patienten skrivs ut får hen information av sjuksköterskorna kring sin sjukdom och hur den kan hanteras.

Medicinsk yoga är bra för hjärtat

- Patienten erbjuds, förutom att delta i ”hjärtskola”, också att delta i träningsgrupp och att få komma till vår tobaksmottagning och vid behov dietist. En del får också hjälp med stresshantering, berättar Claes Hofman-Bang. Dessutom erbjuder vi vissa patienter att delta i medicinsk yoga.

Hjärtskolan innebär att patienten får information kring vad en hjärtinfarkt är och orsakas av samt vilka riskfaktorer som är viktiga att påverka för att minska risken att få en ny hjärtinfarkt. Patienterna och deras anhöriga får också mer handfasta råd kring sjukskrivning, fysisk aktivitet, kost och liknande.

Medicinsk yoga har mycket positiva effekter på patienter som drabbats av hjärtinfarkt. Blodtrycket sjunker, stressnivåerna sjunker och hälsotillståndet förbättras betydligt. Som första sjukhus i Norden erbjöd Danderyds sjukhus medicinsk yoga i hjärtrehabiliteringen för hjärtinfarktspatienter redan 2010.

- Vi har väl inarbetade rutiner för hur vi också i övrigt följer upp patienterna, säger Claes Hofman-Bang.

Ungefär två veckor efter att en patient skrivs ut får hen besöka en kranskärlssjuksköterska.

- Sjuksköterskan stämmer av medicinerna, så att de fungerar och är på rätt nivå. Om patienten har slutat röka tack vare sin infarkt följer vi upp det så patienten blir fortsatt rökfri.

Fyra till sex veckor efter utskrivning träffar patienten en läkare och efter åtta till tio veckor får patienten komma på ett uppföljningsbesök till sjuksköterska.

- Då mäter vi blodtryck, blodfetter och kollar rökstatus med mera.

Efter ungefär ett år får patienten svara på en enkät om hur vården har upplevts och hur hen mår, Även då kollar en läkare bland annat blodtryck, blodfetter, rökstatus.

Stockholm i topp

Swedehearts hjärtindex baseras på elva olika mått. Ett sjukhus kan få totalt elva poäng, ett för varje mått. Danderyds sjukhus fick i år sju poäng, vilket är två poäng bättre än förra året. Det sjukhus som var bäst var Norrtälje sjukhus på 8,5 poäng.

De fem översta sjukhusen på listan är alla små sjukhus, vilket beror på att små sjukhus oftast har lättare att följa upp patienter, eftersom antalet patienter är färre. Men på sjätte, sjunde och åttonde plats kommer tre stora Stockholms-sjukhus.

- Vi i Stockholm konkurrerar ju till viss del med varandra. Det i sig gör att vi blir bättre. Och det är glädjande att vi generellt är bra på hjärtsjukvård i Stockholmsområdet.

- Vi är glada för att de rutiner som vi på Danderyds sjukhus har arbetat med i många år också ger resultat. I slutändan är det ju väldigt bra för våra patienter. Men vi är inte nöjda. Vi kan alltid bli bättre. Därför är det oerhört viktigt att vi fortsätter jobba med sekundärpreventionen, avslutar Claes Hofman-Bang.