Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Danderyds sjukhus i Almedalen

2014-06-09

När bara döden återstår

Illustration Helena Halvarsson

Med små medel kan vi förbättra vården vid livets slut. Men om vi ska lyckas med det krävs att vi vågar prata om döden. Från olika perspektiv kommer vi under ett seminarium i Almedalen att belysa och diskutera vård, omvårdnad och död på ett akutsjukhus.

På ett akutsjukhus vårdar vi patienter i livets slut. Vi ska behandla och vårda så länge det går. När den medicinska behandlingen inte längre gagnar patienten ska vi avsluta den och istället ge den bästa omvårdnaden. På Danderyds sjukhus arbetar vi systematiskt med vård och omvårdnad i livets slut. Det ger våra patienter och anhöriga en bättre vårdupplevelse och våra medarbetare en bättre arbetsmiljö

"Frågor kring livets början och livets slut inrymmer etiska frågor som politiker undviker och därför extra viktiga att diskutera". Barbro Westerholm, Riksdagsledamot, ledamot Statens medicinsk etiska råd (FP) och paneldeltagare

Dag: tisdag den 1 juli 2014
Tid: 08.30-09.30, vi serverar en enklare frukost från kl 08.00
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, lokal: Viklau

Medverkande:
Eva Nilsson Bågenholm, Nationell äldresamordnare, Socialdepartementet. Barbro Westerholm, Riksdagsledamot och ledamot Statens medicinsk etiska råd (FP). Stefan Jacobson, Professor och vd, Danderyds sjukhus. Roger Gärtner, Sjukhuspräst, Danderyds sjukhus. Lena Bergstrand, Volontär, Röda Korset. Pernilla Eidenberg, Undersköterska akutsjukvård, Danderyds sjukhus. Hans Persson, Överläkare hjärtmedicin, Danderyds sjukhus. Monica Rådström, Njursviktssjuksköterska njurmedicin, Danderyds sjukhus.

Moderator: Katarina Gentzel, Gullers grupp.

Välkomna!