Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Danderyds sjukhus näst bäst i Sverige

2018-01-17

Återigen har Dagens Medicin utsett Danderyds sjukhus till ett av de bästa i Sverige. Vi kommer tvåa i kategorin mellanstora sjukhus och har alltså klättrat sedan förra året då vi ”bara” var tredje bästa sjukhuset.

Danderyds sjukhus klättrar i listan "Sveriges bästa sjukhus" och ligger nu på andra plats.

För sjätte året i rad utser tidningen Dagens Medicin Sveriges bästa sjukhus i tre olika kategorier, universitetssjukhus, mellanstora sjukhus och mindre sjukhus.

Vad som är utmärkande för Danderyds sjukhus, och som bidragit till den höga placeringen, är goda resultat när det gäller den medicinska kvaliteten. Särskilt omnämnande får hjärtsjukvården, som flera år i rad har rankats högst eller bland de högsta i kvalitetsregistret Swedeheart, men även andra specialiteter på sjukhuset uppvisar en hög medicinsk kvalitet.

Även god ekonomi har bidragit till utnämningen. I Stockholm rankas Danderyds sjukhus högst bland de mellanstora sjukhusen.

Andelen trycksår har minskat väsentligt från förra årets mätning. Det som drar ner betyget är bland annat tillgänglighet och andelen överbeläggningar under 2017.

Läs hela artikeln här