Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lyckade seminarier i Almedalen

2015-06-30

Tre gånger fylldes Bryggarsalen i Visby när Danderyds sjukhus höll seminarier om allt från Robotteknik till kultur på recept för smärtpatienter. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro var en av deltagarna liksom innovationslandstingsrådet Daniel Forslund och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink.

Danderyds sjukhus HR-direktör Lena Henning i samtal med Vårdförbundets svenska ordförande Sineva Ribeiro.

Robottekniken som revolutionerar rehabiliteringen var dagens första seminarium där representanter från Rehabiliteringsmedicinska kliniken presenterade hur Robotdräkten, Giraffen, Virtuella världar och stegräknaren gör skillnad för patienterna. Entusiasmen smittade av sig till publiken som visade stort intresse och många testade tekniken både före och efter seminariet.

Sjukgymnast Rafaela Voss lät besökarna testa virtuella världar.

Danderyds sjukhus blir innovationscertifierat

Efter presentationerna ledde Danderyds sjukhus styrelseordförande Jan Nygren ett samtal med innovationslandstingsrådet Daniel Forslund, Olof Hillborg, chef för SLL Innovation och vd Stefan Jacobson. Allt från vilken teknik som finns tillgänglig idag till hur framtiden kan se ut i en mer digitaliserad värld. Olof Hillborg presenterade nyheten att Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken på Danderyds sjukhus ska bli innovationscertifierat, först i världen.

Susanne Palmcrantz berättade om robotdräkten.

Sjuksköterskestudenter ser landstinget som en arbetsplats med möjligheter

Under seminariet "Hur ska vi attrahera sjuksköterskor till akutsjukhusen?" fick en intresserad publik ta del av forskning från Mälardalens högskola, som analyserat hur media speglar situationen i vården med starka metaforer som kaos, flykt, sjukhuset blöder etc. Undersökningsföretaget Universum visade hur sjuksköterskestudenter tänker kring framtida arbetsgivare. Det som lockar hos landstinget är bredden, kompetensutveckling och karriärmöjligheter.

Jan Nygren bredvid forskaren Helena Blomberg från Mälardalens högskola.

Sineva Ribeiro i livligt samtal om sjuksköterskebristen

Vårdförbundets svenska ordförande Sineva Ribeiro kände väl igen den presenterade mediabilden och var införstådd med hur studenterna tänker när de väljer arbetsgivare.
En dynamisk debatt mellan HR-direktör Lena Henning, styrelseordförande Jan Nygren och Sineva Reibeiro präglades av öppenhet och till stor del samsyn.

Panelen var enig om att bilden av vården behöver balanseras. Ingen är betjänt av att vården rutinmässigt beskrivs i termer som katastrofer som är utanför vår kontroll.

Alexandra Charles var moderator för Kultur på recept

Leg arbetsterapeut Margareta Rydstad och handläggare Lisbeth Olsson inledde seminariet med att presentera två studier som genomförts på smärtpatienter, med mycket goda resultat. Studierna är ett samarbete mellan Kulturförvaltningen och Danderyds sjukhus.
Därefter förklarade överläkare Anna-Maria Weingarten och professor emeritus Töres Theorell vad som händer i hjärnan, t ex när vi lyssnar på musik eller dansar.

Sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink, överläkare Anna-Maria Weingarten, projektledarna Margareta Rydstad och Lisbeth Olsson samt moderator Alexandra Charles.

Anna Starbrink vill satsa på kultur som en del i rehabiliteringen

- Som både Kultur- Hälso- och Sjukvårdslandstingsråd är kultur i vården någonting jag tror på och brinner för. Jag har personliga erfarenheter av hur kulturella upplevelser kan inverka positivt på hälsan.

Anna Starbrink avslutade sin presentation med att berätta att det nu finns öronmärkta pengar i landstingsbudgeten för fortsatt satsning på kultur i vården.

Sammantaget var den intensiva dagen mycket lyckad. Alla deltagare från Danderyds sjukhus gjorde en fantastisk insats som bidrog till att budskapen gick fram till en intresserad publik.