Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Demenscertifiering uppmärksammas

2015-03-18

Avdelning 76 på Danderyds sjukhus är den första verksamheten på ett akutsjukhus som arbetar för en demenscertifiering. Detta uppmärksammas av Dagens Medicin som den 18 mars publicerade en artikel om just detta.

Att alla inom vården vet hur man handskas med förvirrade och dementa patienter är viktigt av flera skäl. Studier visar att personer som drabbas av akut förvirring på sjukhuset löper ökad risk för död, vårdskador och förlängd vårdtid. 

– Vi kan spara både lidande och pengar på ett bättre omhändertagande av denna patientgrupp, och inte minst, förebygga en akut förvirring, säger Johan Ejerhed, medicinskt ansvarig läkare på vårdavdelning 76, och en av de som står bakom projektet.

Här kan du läsa hela artikeln från Dagens Medicin.