Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Diagnostiskt centrum öppnar vid Danderyds sjukhus

2017-03-22

Landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd har beslutat om ett diagnostiskt centrum för tidig upptäckt av cancer och andra allvarliga sjukdomar, som kommer att ligga vid Danderyds sjukhus,

Sedan 2014 har ett diagnostiskt centrum funnits vid Södertälje sjukhus och visat mycket goda resultat. Nu har beslut fattats om ytterligare ett diagnostiskt centrum vid Danderyds sjukhus.

Centrat ska erbjuda utredning i öppenvård utan onödiga väntetider för patienter med misstanke om cancer eller annan allvarlig sjukdom i Stockholms län efter remiss från läkare.

Konkretiserar nationell cancerstrategi

Målet är att ställa rätt diagnos på kortast möjliga tid och därefter hjälpa patienten vidare till rätt vård.

Utöver det centrum som ska öppna vid Danderyds sjukhus kommer Landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd att förlänga projekttiden för centrat vid Södertälje sjukhus enligt förslag i cancerplanen för Regionalt cancercentrum Stockholm–Gotland.

Syftet är att konkretisera den nationella cancerstrategin avseende tidig upptäckt av cancer samt att implementera standardiserade vårdförlopp för allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer och cancer utan känd primärtumör (CUP).