Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Donationsveckan 6-12 oktober

2014-10-06

6-12 oktober pågår den årliga Donationsveckan. Syftet är att sprida kunskap om organ- och vävnadsdonation och om vikten av att ta ställning till donation. Många säger att de kan tänka sig att donera men få anmäler sig till donationsregistret. Bristen på organ och vävnad leder till att många patienter avlider.

Donationsveckan arrangeras bland annat av de lokala sjukhusen med hjälp av donationsansvarig personal och med Socialstyrelsen bakom sig. Den är till för att uppmärksamma vad donation innebär, både för donatorn och för mottagaren, och hur den kan rädda liv.

Tisdag 7 oktober kommer donationsansvariga sjuksköterskor tillsammans med specialistläkare Emma Öbrink att finnas tillgängliga i entréhallen på Danderyds sjukhus för att informera om donationer och svara på frågor.

De allra flesta människor i Sverige har förutsättningar att bli donatorer. Ingen behöver avstå från att donera på grund av ålder, levnadsvanor eller sjukdomar. Äldre donatorer kan ofta ge sin lever, sina njurar, hornhinnor och hjärtklaffar till betydligt yngre mottagare, och de som inte kan donera organ kan ofta donera vävnader.

Om du anmäler din vilja till donationsregistret kan du vara säker på att ditt beslut kommer till sjukvårdens kännedom om en donation skulle bli aktuell. Att dina nära känner till din inställning till donation är viktigt.

Under en "normal" vecka anmäler sig cirka 400-1000 personer till donationsregistret, enligt Socialstyrelsen. Under förra årets donationsvecka anmälde sig nära 8 000. Det visar att Donationsveckan gör skillnad och är en betydelsefull aktivitet för att fler ska uppmärksamma och ta ställning till organ- och vävnadsdonation.

Här kan du läsa mer om donationer samt registrera dig till donationsregistret

Livsviktigt.se

Socialstyrelsen.se/donationsregistret