Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

E-cigaretter inte ofarliga

2016-12-08

Forskning som genomförts på Danderyds sjukhus visar att e-cigaretter kan påverka blodkärlen. – Resultaten är signifikanta, säger forskaren Lukasz Antoniewicz, läkare på medicinkliniken, Danderyds sjukhus.

Lukasz Antoniewicz, medicinkliniken. Foto: Carin Wesström

Direkt kärlpåverkan
I studien som genomförts på Danderyds Sjukhus testades effekter av 10 puffar från en e-cigarett på unga friska försökspersoner.

– Vi observerade att e-cigarett inhalation har en omedelbar effekt på endoteliala progenitorceller (EPC) där antalet sådana stiger. EPC är en typ av celler som reparerar kärlskador. Vi tolkar resultaten som en akut effekt på kärlen där vi absolut inte kan utesluta en kärlskada, säger Lukasz Antoniewicz.

Även e-cigaretter påverkar lungorna
Det finns flera olika typer av e-cigaretter men samtliga består av ett batteri och en förångningskammare. Vätskan (”e-liquid”) som upphettas innehåller glycerol och propylenglykol. Det finns runt 8 000 olika smaker, med eller utan nikotin, där dosen varierar mellan 6mg/ml - 42mg/ml. I en vanlig cigarett finns mellan 10-15 mg nikotin.

– Tidigare studier har visat att inhalation av en e-cigarett ger ökad luftvägsobstruktion, partikelkoncentration i lungorna och verkar även öka blodtryck och puls samt kärlstyvhet, berättar Lukas Antoniewicz. I studier där man utsätter olika celler för e-cigarett-ånga har man observerat ökad celldöd. Och möss som utsätts för ånga har ökad inflammation och får trånga luftvägar.

Säljs av tobaksbolag
I dag säljs e-cigaretter både av specialiserade företag och av tobaksbolag, i dotterbolag med andra namn. E-cigaretten var ursprungligen tänkt som ett rökavvänjningsmedel men reklamen för ”vaping” riktas i hög grad mot en ung publik, som en väg in i ett nikotinberoende. I många länder är tobak belagt med reklamförbud, men detta förbud gäller inte e-cigaretter.

E-cigaretter inte lika farliga som tobak
Tidigare forskningsresultat har framställts i media som om e-cigaretter är lika farliga som tobak, men så är inte fallet.

– Det är viktigt med publicitet med tanke på att det finns lite forskning och en snabb växande marknad. Dock bör man komma ihåg att vanliga cigaretter är farligare än e-cigaretter. Men något händer i kärlen hos de som använder e-cigaretter, och det måste undersökas i noggrannare i framtida studier, avslutar Lukasz Antoniewicz.

Läs fakta om e-cigaretter i pressmeddelandet här.