Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

E-frikort införs på sjukhuset

2015-11-04

Den 1 december inför sjukhuset e-frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort.

Systemet införs succesivt hos vårdinrättningar i hela landstinget och ersätter pappershanteringen med remsor och stämplar samt det fysiska frikortet. På Danderyds sjukhus införs det från och med den 1 december.

Så här fungerar det
Vid varje besök kommer avgifter och stämplar att samlas elektroniskt. När du har kommit upp till 1100 kr når du gränsen för ett frikort. För att hitta dina uppgifter om avgifter, högkostnadsskydd och frikort loggar du in på www.1177.se.

Ta med ditt högkostnadskort med stämplar vid nästa besök så för vi över dina uppgifter i det nya systemet.

Övergångsperiod
Under en övergångsperiod fram till mars 2016 kommer mottagningarna att fortsätta utfärda inplastade frikort då du når gränsen för frikort i det elektroniska systemet. Det är för att du ska kunna söka vård både på de mottagningar som är med i systemet och de som ännu inte är med.

Veta mer
Ställ gärna frågor om det nya systemet och vilka regler som gäller till kassapersonalen på mottagningen. På sjukhuset hittar du även informationsmaterial om införandet.