Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Egen mätning underlättar för Waran-patienter

2014-10-29

På Danderyds sjukhus har sjuksköterskorna Lena Sjölin Horvath och Maja Asperen tillsammans med läkaren Mika Skeppholm sedan en tid utbildat patienter i hur de ska använda CoaguChek.

CoaguChek-utbildning på Danderyds sjukhus med sjuksköterskan Lena Sjölin Horvath
CoaguChek-utbildning på Danderyds sjukhus med sjuksköterskan Lena Sjölin Horvath. Foto: Johan Adelgren

CoaguChek är ett mätinstrument där patienter som får läkemedlet Waran kan mäta sitt PK INR värde på egen hand, efter att de utbildats i hur såväl apparaten som medicinen fungerar. Stockholms läns landsting är än så länge det enda landsting i Sverige som erbjuderpatienterna CoaguChek gratis.

På Danderyds sjukhus är det sjuksköterskorna Lena Sjölin Horvath och Maja Asperen som är ansvariga för utbildningen, tillsammans med Mika Skeppholm, som är medicinskt ansvarig läkare.

Stora fördelar med att mäta själv
Blodets PK INR-värde påverkas av både mat, dryck, sömn och humör och när värdet förändras måste Waranpatienten också anpassa dosen av läkemedlet. Tidigare har alla varit tvungna att gå till sin vårdgivare för att mäta och för att få reglerad dos men nu kan fler och fler sköta detta själva.

Lena Sjölin Horvath pekar på de stora fördelar man kan se med självmätandet.

– Många som haft krångliga och instabila värden får mer stabila nivåer när de får sköta mätningen själva. De får också en större insikt i relationen mellan mat, dryck, medicin och PK INR-värde, säger hon.

Ökad livskvalitet
En annan stor fördel är ju att livet helt enkelt blir lite lättare för patienten. Man slipper att åka hemifrån, vänta på provsvar och sedan invänta besked om dosering. Det spar både tid och energi för patienterna.

Under utbildningen går patienten fortfarande till sin vårdgivare för tester men när man är godkänd får man börja göra testerna helt på egen hand. För att även dosera själv krävs sedan en överenskommelse mellan patienten och ordinarie vårdgivare.

I en SBU-rapport från 2007 fastslås att egenvård är ett minst lika säkert alternativ som rutinsjukvård för de patienter som är motiverade och kapabla och att vinsten för dessa patienter främst är förbättrad livskvalitet.

Den stora utmaningen för vården är att hitta och välja ut de patienter som har mest nytta av behandlingen.