Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Egen tidning till patienterna på akuten

2013-07-01

I år satsade Danderyds sjukhus på att förbättra informationen till sina 85 000 patienter i stället för att hålla seminarium i Almedalen.

Tidningen "Patientjournalen" är till för patienter och anhöriga som besöker Danderyds sjukhus akutmottagning. Den följer patienten från det att han eller hon kommer in genom dörren, tills besöket är över. Den förklarar vad som händer, och varför. Vad väntetiden kan bero på och hur Lättakuten och de olika sektionerna ser ut och fungerar. Personalen berättar om sin vardag och patienter delar med sig av sina upplevelser.

- Vi hoppas att "Patientjournalen" kan bidra till relevant information till ibland oroliga patienter så att de känner sig informerade och får förståelse för vad som händer, säger verksamhetschef Anna Färg Hagansbo. Självklart kan inte en tidning ersätta den personliga kontakten, men vi hoppas på att tidningen blir ett bra komplement till annan information. Dessutom har vi en förhoppning om att den kan bidra till att avlasta personalen, så att de i ännu högre grad kan fokusera på att snabbt ta hand om patienter som väntar på att få vård.

Läs Patientjournalen

Ladda hem Patientjournalen (PDF)

Fakta

Almedalsveckan, tidigare kallad Politikerveckan i Almedalen, genomförs årligen i Visby på Gotland, där företrädare för såväl de svenska politiska partierna som många intresseorganisationer och företag samlas och diskuterar politik och samhällsfrågor.

Förra året hölls 1 800 seminarier i Almedalen, varav 1 300 om vård och hälsa. Danderyds sjukhus höll ett seminarium om "Ambulansmodellen" som minimerar ledtiden från larm till behandling på Danderyds sjukhus för stroke- hjärt- och höftpatienter.