Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

En anhörig behöver bli sedd

2014-06-19

Varje vecka kommer det in runt 90 ambulanslarm till akuten på Danderyds sjukhus. 1-2 patienter dör. Ofta finns en anhörig bredvid, som också är drabbad. Någonting som lätt glöms bort. - Vi har så mycket att vinna på att se och lyssna på den anhöriga, säger Pernilla Eidenberg som har infört prisbelönta ”Anhörigstöd” på akuten.


- Det handlar egentligen bara om att vara medmänniska, säger Pernilla Eidenberg. Foto: Carin Wesström

Till Danderyds akutmottagning kommer uppskattningsvis 200 000 anhöriga under ett år. Långt ifrån alla behöver anhörigstöd, men alla vill bli sedda och hörda.

- Det handlar mycket om attityder, säger Pernilla. Om vi ser på anhöriga som en "belastning" blir de gärna det. Men om vi ser dem som en resurs, någon som kan tillföra värdefull information om patienten, har vi en helt annan situation.

Pernilla tycker att inställningen hos hela personalen på akutmottagningen har förändrats efter införandet av Anhörigstöd.

- Jag kan se att bemötandet av anhöriga har blivit mycket bättre, säger Pernilla. När en undersköterska finns med hos den anhöriga hela tiden, blir det lättare även för jourhavande läkarteam att kommunicera med den anhöriga.

Vill vara informerade

- Egentligen är det ganska enkelt att förstå vad en anhörig vill ha och, enligt min mening, har rätt att få, menar Pernilla. Det gagnar alla, patienten, de anhöriga och oss som arbetar på mottagningen. De vill ha information, bli sedda och hörda och de vill framför allt att den närstående får den bästa tänkbara vården.

Sedan är det viktigt att vi samverkar med andra aktörer, så de anhöriga har stöd även efter vistelsen hos oss, menar Pernilla. Till exempel sjukhuskyrkan och kommunernas anhörigkonsulenter.

Modellen är en förebild

Pernillas modell har uppmärksammats av andra sjukhus som gärna vill lära sig mer för att införa en liknande funktion hos sig. Flera politiker och beslutsfattare som har hört Pernilla föreläsa blir imponerade och vill bidra till en nationell spridning av modellen. Anhörigstöd på akuten har även lyfts fram av Socialstyrelsen som ett föredöme.

- Det är roligt att det finns ett stort intresse, säger Pernilla som hoppas att seminariet i Almedalen, där Anhörigstöd presenteras i år, ska inspirera fler att se fördelarna med att ta ansvar för anhöriga.

- Det handlar egentligen bara om att vara medmänniska. Att visa empati och förståelse för en människa i kris. Gör vi inte det kan det mycket väl bli så att den anhöriga blir nästa patient att ta hand om.

Gyllene äpplet 2013

Av mängden nominerade förslag vann Pernilla Eidenberg förstapriset på 40 000 SEK för sitt initiativ "Anhörigstöd på akuten"

Juryns motivering var: "För att ha utvecklat anhörigstödsfunktionen på akutkliniken som gör att anhöriga känner sig sedda och hörda i en mycket utsatt situation." Stockholms läns landsting delar årligen ut priset Gyllene Äpplet. Priset delas ut till den eller de som tagit initiativ som inneburit utveckling för både individ och verksamhet. Utmärkelsen ska även inspirera till förbättringar i andra verksamheter.

Läs mer om Gyllene äpplet

Kort om funktionen "Anhörigstöd"

  • Processgrupp på 10 personer som leder arbetet och fortbildar sig. Pernilla Eidenberg är processledare.
  • Tanken är att alla undersköterskor på akutmottagningen (runt 45 st) ska kunna möta en person i kris och utbildas därför internt i rollen som anhörigstödjare.
  • Det finns alltid minst en anhörigstödjare i tjänst på mottagningen.
  • En anhörigstödjare följer en bestämd rutin som är dokumenterad på sjukhuset. Den visar i detalj vad tjänsten kräver och hur den ska utföras. Där ingår även uppföljning.
  • Finns även rutiner för kamratstöd, då anhörigstödjare ofta får hantera mycket svåra och känsliga situationer som de själva kan behöva bearbeta.
  • Anordnar temaveckor för hela akutmottagningens personal två gånger per år, som handlar om anhörigstöd eller kamratstöd.
  • Samverkar med de andra avdelningarna på sjukhuset, sjukhuskyrkan, kommunernas anhörigkonsulenter, Gapet (en chattsida på internet för anhöriga), ideella föreningar och i nätverk för anhörigstöd nationellt.

Under januari – april 2014 tog Danderyds akutmottagning emot
8 397 ambulanspatienter varav 1 464 akutlarm som tas emot direkt av ett vårdteam (läkare/sjuksköterskor/undersköterskor) då läget är kritiskt.
Akuta larm har ökat med 14% jämfört med samma period förra året.
Totalt tar akutmottagningen emot runt 85 000 patienter per år.