Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Ett livsviktigt val

2017-10-11

Organ- och vävnadsdonationer räddar liv – och de kan bidra till höjd livskvalitet för människor med bestående skador i exempelvis ögonen.

2015 startade hornhinneprojektet vid Danderyds sjukhus. Sedan dess har 99 donationer gjorts och av dessa har 98 transplanterats.

Genom detta projekt, men också genom generell uppmärksamhet i Stockholmsområdet, har väntetiden på en transplantation av hornhinna förkortats drastiskt, och förhoppningen är att projektet ska permanentas.

– Till årsskiftet drivs detta med projektpengar men vi hoppas att man ser vinsterna med att göra detta till en del av Danderyds sjukhus ordinarie verksamhet från 2018, säger Emma Öbrink, donationsansvarig läkare vid Danderyds sjukhus, verksamhetsområde anestesi- och intensivvård.

På Danderyds sjukhus genomfördes förra året fyra organdonationer, vilket kan låta lite men är en ökning jämfört med tidigare år.

– Sannolikt beror den här ökningen på att arbetet kring organ och vävnadsdonation har uppmärksammat fler medarbetare kring hur viktigt detta område är, säger Emma Öbrink.

 

Information viktigt

Den största delen av arbetet i donationsgruppen går ut på att utbilda medarbetare på sjukhuset och att informera om organdonation.

– Jag tror att allmänheten i stort är väldigt positivt inställd till organdonation och det är viktigt att göra sin vilja känd kring hur man ställer sig till att donera sina organ. Det är också vår skyldighet inom vården att inte missa möjligheten till donation när någon avlider på ett sätt som gör att en donation är möjlig, avlutar Emma.

Under Donationsveckan 9–13 oktober finns representanter från Danderyds sjukhus donationsarbete i sjukhusets centralhall för att informera om donations. Där har du även möjlighet att på plats göra din vilja känd i Socialstyrelsens donationsregister.

Alla sjukhus i Sverige med en intensivvårdsavdelning där donation kan bli möjlig är skyldiga att ha en organisation kring detta.
På Danderyds Sjukhus är de donationsansvariga läkarna Emma Öbrink och Elsa Stjernfält, sjuksköterskorna Petronella Metzke och Anna-Karin Morin samt undersköterskan Helena Karlsson. I gruppen ingår även vävnadsdonationsutredarna Zara Hedlund och Gunilla Forssberg.

Foto: Johan Adelgren