Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Excellent kirurgvård uppmärksammas

2017-06-01

Kirurg- och urologkliniken har utsetts till Centre of Excellence för vårdprogrammet ERAS som bland annat minskat vårdtiderna för kirurgpatienter markant.

Foto: Johan Adelgren

På Danderyds sjukhus följer man sedan flera år ett vårdprogram (ERAS) för patienter som genomgått större kirurgi. Det har medfört en minskning av komplikationer med upp till 40 procent och vårdtiden har i vissa fall halverats.

2010 infördes vårdprogrammet ERAS för tjock- och ändtarmskirurgi, sk kolorektal kirurgi. Drygt 1 100 patienter har hittills behandlats enligt ERAS vårdprogram. Sedan 2015 finns också ett program för urologisk kirurgi.

- Vårdprogrammet innebär att vi följer patienten före, under och efter ett kirurgiskt ingrepp. Från första besöket och diagnos, till sista återbesöket. Ett internationellt kvalitetsregister från ERAS visar att vi är ledande inom ERAS-vården när det gäller minskning av andelen komplikationer, kortare vårdtid och följsamhet till vårdprogrammet, berättar överläkare Fredrik Hjern på Kirurg- och urologkliniken.

Specialistteam stämmer av en gång i månaden

Ett ERAS-team bestående av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor från kirurg- och urologi- och anestesiklinikerna träffas varje månad.

- Tillsammans leder och utvecklar vi verksamheten som kontinuerligt kan förbättras tack vare registrering av följsamhet till vårdprogrammet, vårdtider, komplikationer etc, i en internationell databas som möjliggör snabb återkoppling av resultat, berättar Fredrik Hjern.

International ERAS Society har nu beslutat att utse Danderyds sjukhus som ett Centre of Excellence för ERAS-vård. Därmed har sjukhuset kvalificerat sig för att vara ett kunskaps- och forskningscenter för ERAS-vård.