Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Färre biverkningar med ultraljudsledd bedövning

2015-06-03

Ultraljudsledd lokalbedövning används allt oftare på Danderyds sjukhus. Vid bedövning utan ultraljud tittar man på det man gör men vid ultraljudsledd blockad håller man istället ögonen på skärmen och kan där följa nålens rörelse inuti kroppen.

Ultraljudsledd bedövning. Foto: Johan Adelgren

– Det är oftast säkrare med ultraljud eftersom vi ser vad vi gör. Risken att sticka i ett blodkärl minskas och eftersom blockaden kan läggas närmare nerven minskas också doserna av lokalbedövning, vilket ger färre biverkningar, förklarar Jenny Arhammar, specialistläkare inom anestesi- och intensivvård.

I våras höll Danderyds sjukhus en nationell kurs i regional anestesi som var mycket uppskattad. Att utbildningen hölls på Danderyds sjukhus beror på att sjukhuset både nationellt och internationellt sett ligger långt fram och är mycket kompetenta när det gäller ultraljudsledda nervblockader. 

– Anestesikliniken har ett brinnande intresse för ämnet, vi satsar på nya tekniker och utbildning och vi gillar att dela med oss av vår kunskap, säger Jenny Arhammar.