Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Forskningens Dag 2016

2016-11-09

Den 10 november är Forskningens Dag på Danderyds sjukhus. Välkommen att lyssna till intressanta föredrag om innovativ och ny forskning samt förbättringsarbeten inom Danderyds sjukhus verksamheter.

PROGRAM

09.30 Inledningstal av Stefan Jacobson, vd

Fokus på ny teknik
9:40 Ny teknik i vården, Max Gordon, läkare, Ortopedkliniken
9:50 Artificiell intelligens för analys av ortopedisk traumaröntgen, Jakub Olczak, läkarstudent, KI DS
10:05 Spoldroppsarm främjar mobilisering hos urologpatienter, Tina Back, sjuksköterska, Urologi
10:20 Irreversibel elektroporation (IRE) av levertumörer, Petter Fruhling, läkare, Kirurgi
10:35 Sensorbaserad teknik - mer än bara ett hjälpmedel, Anna Olsson, arbetsterapeut, Rehab
10:50 Paneldiskussion om ny teknik i vården - moderator: Max Gordon

Fokus på nya arbetssätt 
11:30 Nya arbetssätt i vården, Lena Martin, kvalitetsstrateg, sjukhusledningen
11:40 Att tillämpa evidensbaserad vård, Anne-Marie Boström, sjuksköterska, Danderydsgeriatriken
11:55 Omvårdnadskonsult – ett nytt stöd till vårdavdelningar, Eva Barkestad, sjuksköterska, Intensivvård
12:10 Personcentrerad vård på en multiprofessionell mottagning, Gudrun Evén, sjuksköterska, Akuten
12:25 Paneldiskussion om nya arbetssätt i vården - moderator: Lena Martin

Postervandring 12.45-13.30 - snabba presentationer om forskning och utveckling på DS

Fokus på hjärta och kärl
13:30 Hjärt- och kärlforskning på DS, Mårten Rosenqvist, läkare, Hjärtkliniken
13:40 Hög risk för hjärtsvikt vid diabetes och förmaksflimmer, Stelios Karayiannides, läkare, Medicin
13:55 Behandling av kranskärlsförträngning, Jonas Persson, läkare, Hjärtkliniken
14:10 Förbättra för patienter med Akuta Koronara Syndrom, Fredrik Högberg, sjuksköterska, Hjärtkliniken
14:25 Kardiovaskulära effekter av e-cigaretter och snus, Lukasz Antoniewicz, läkare, Medicin
14:40 Paneldiskussion om hjärt- och kärlsjukdomar - moderator: Mårten Rosenqvist

Var? Aulan, Danderyds sjukhus
När? Torsdag 10 november kl 9.30-15.00 

Har du frågor är du välkommen att mejla forskningensdag@ds.se

Välkommen!