Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Forskningens dag på DS 13 november

2014-11-12

Torsdag 13 november kl 9.00-16.00 anordnas Forskningens dag i aulan på Danderyds sjukhus. Dagen fylls av intressanta presentationer, posterutställning om aktuella forskningsprojekt, utvecklingsprojekt och förbättringsarbeten som sker på sjukhuset.

Mycket av forskningen som presenteras på årets Forskningens dag handlar om graviditet ur olika aspekter, tarmsjukdomar, hjärtsjukdomar och rehabilitering.

Forskarna är alla anställda på Danderyds sjukhus och kommer från Kvinnokliniken, Medicinkliniken, Rehabiliteringsmedicin, Hjärtkliniken och Danderydsgeriatriken.

Posterutställning

Under hela Forskningens dag kommer det utanför aulan sitta postrar över forskningsprojekt på sjukhuset, dels de projekt som presenteras muntligt i aulan, men även några andra projekt som inte får plats i ordinarie program. Däremot blir det en postervandring klockan 12.30 där några av postrarna kommer presenteras närmare och pris för bästa poster kommer utses.

Plats: Aulan, Danderyds sjukhus
Datum: 13 november 2014
Tid: kl. 09.00-15.15

Ingen anmälan krävs. Alla är varmt välkomna hela dagen eller en del av dagen.

Se hela programmet för forskningens dag