Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Framtidens vård - HND

2015-10-12

Den 7–9 oktober föreläste internationella och nationella forskare om hjärt- njur- och diabetessjukdom (HND) för läkare och sjuksköterskor från hela landet, vid ett symposium arrangerat av Danderyds sjukhus.

Stefan Jacobson, vd på Danderyds sjukhus och professor i njurmedicin.

Idén sprider sig

Fokus låg dels på forskning kring sjukdomarna men även på idén om personcentrerad vård. Forskare som t.ex. brittiske David Goldsmith, inspirerades och meddelade att han skulle försöka få hjärtläkarna intresserade av ett samarbete för HND-mottagningar även i Storbritannien. 

Högre livskvalitet och färre vårdbesök

På symposiet deltog också Adeera Levin, från världens första HND-mottagning i Vancouver. Hon berättade om en studie på 150 patienter som visade att patienterna på deras mottagning upplevde en högre livskvalitet och behövde besöka vården i betydligt lägre omfattning.

 

En genomgående tank på symposiet är att samarbeten av denna sort är en given utveckling av vården och något vi förhoppningsvis kommer att se mer av.

Mer om HND

Under hösten och vintern kommer vi att publicera fler artiklar från HND-symposiet. I denna film har vi försökt att kort sammanfatta dagarna.