Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Granskning ger ST-utbildning högsta betyg

2018-01-19

Anestesi/IVA-kliniken på Danderyds sjukhus får 23 av 24 möjliga poäng vid den senaste inspektionen av SPUR, en oberoende granskning av läkares vidareutbildning i Sverige. - Vi är stolta och glada över resultatet, och har många medarbetare att tacka. Det är i grunden ett kvitto på en välfungerande klinik, säger specialistläkare Otto Ankarcrona som ansvarar för utbildningen tillsammans med biträdande överläkare Kalle Löfström.

Populär ST-utbildning på Anestesi/IVA kliniken. Här samtalar ansvariga Kalle Löfström (tv) och Otto Ankarcrona (th) med ST-läkaren Jasmina Kurdija.

Inspektionen utförs av oberoende erfarna representanter för specialiteten som på ett standardiserat sätt bedömer kvaliteten på ST-utbildningen via genomgång av styrande dokument, personligt besök samt en omfattande mängd intervjuer med medarbetare på olika nivåer.
- Inspektörerna ger vår verksamhet toppbetyg, vilket är studierektor Kalle Löfströms och ST-chef Otto Ankarcronas förtjänst, säger verksamhetschef Jenny Bång Arhammar. De har jobbat hårt och långsiktigt med att bygga upp en robust utbildningskultur och tydlig ST-struktur som formar våra ST-kollegor till självständiga, trygga och kompetenta specialistläkare, som dessutom oftast väljer att stanna på vårt sjukhus.

Visar varandra respekt
"Ett synnerligen gott klimat och lärandemiljö där ST-läkaren får frekventa handledda utbildningstillfällen med omedelbar bedömning och återkoppling"
Det tar rapporten upp som en av klinikens styrkor när det gäller ST-utbildningen. Andra styrkor som lyfts är det stora engagemanget hos ledningen och ST-utbildningens utformning och innehåll.
- En stor anledning till det fina resultatet tror jag är en konsekvens av den goda stämningen här på kliniken, säger Kalle Löfström. Vi är måna om att visa varandra respekt och arbetar alltid i team eftersom vi är beroende av varandras kompetenser.
Något annat som inspektörerna lyfter är att det finns tydliga och väl genomtänkta instruktioner för hur ST-utbildningen ska genomföras både avseende struktur och ansvarsfördelning, vilket säkerställer en jämn och hög kvalitet.

Behöver formalisera kommunikationen
Inom ett enda område fick kliniken inte högsta betyg; "Ledarskapskompetens och kommunikativ kompetens". Betyget var väl godkänt, en 3:a i stället för en 4:a som är högsta betyg. Förbättringsförslagen handlade om tydligare struktur för återkoppling och bedömning samt kommunikation och pedagogik.
- Vi välkomnar kritiken eftersom hela idén med en SPUR-inspektion är att granska de brister man har, så att dessa kan förbättras, menar Kalle Löfström. Samtidigt är vi oerhört stolta – alla på kliniken – för att vi på alla andra punkter har fått högsta betyg.
Under hösten har flera inspektioner skett i Stockholmsområdet och Västra Götaland. Danderyds sjukhus besöktes 2017-11-28. Bland de bedömningar som hittills har rapporterats in, har Danderyds sjukhus anestesi/IVA-klinik högst betyg. 
- Kliniken har 40 specialister med bred kompetens och lång erfarenhet av anestesi- och intensivvård. Det bidrar till och möjliggör en hög kvalitet på ST-utbildningen, men framför allt säkerställs en god och säker vård som ju är kärnan i allt vi gör här, avslutar Otto Ankarcrona.

Korta fakta om ST-utbildning

  • ST-utbildningen pågår under fem år då man är anställd på sjukhuset och arbetar kliniskt under professionell handledning (närvarande eller tillgänglig). Fyra år är man på Anestesi-IVA på DS, och ett år arbetar man som ST på andra kliniker.
  • Specialiteten Anestesi-IVA är mycket populär med fler än tio sökande för varje möjlig ST-tjänst.
  • På Anestesi-IVA-kliniken finns runt 15 ST-tjänster. Dessa är sökbara när AT-tjänstgöringen är klar. Varje år tar man in 3-4 nya sökande.
  • Utbildningen innehåller 20 olika delmål som är samma för hela Sverige.
  • Vart femte år görs en SPUR-inspektion som aviseras i förväg.
  • Ansvariga för bedömning/inspektionen är Lipus – Läkarnas institut för professionell utveckling i vården. Läs mer om SPUR-inspektioner här

Kort om vad en specialist inom Anestesi-IVA ansvarar för:

1. Möjliggöra en säker och smärtfri operation så långt det är möjligt.
En anestesiläkare träffar patienten inför, under och efter olika typer av operationer. Att lägga epidural (ryggbedövning) på födande kvinnor är ett exempel på en anestesiläkares vardag.

2. Ta hand om de allra sjukaste patienterna som behöver intensivvård.
Ansvarar för att hålla svårt sjuka patienter vid liv.

3. Akut omhändertagande vid allvarliga tillstånd.
Ingår som en viktig del av teamet som tar hand om allvarligt sjuka patienter som kommer in akut, ibland med livshotande tillstånd.

Totalt finns ca 350 medarbetare på Anestesi-IVA-kliniken varav 55 läkare inom olika kategorier, ca 180 sjuksköterskor och 80 undersköterskor.